SURXONDARYO VILOYATIDA UCHRAYDIGAN QON KASALLIKLARI, ULARNING SABABLARI VA PROFILAKTIKASI

Main Article Content

Boboyorov Sardor Uchqun o’g’li

Аннотация:

Qon aylanish sistemasi odam tanasida eng muhim sistemalardan ekanligi qadimdan ma’lum. Bu to’g’risida qadimdam juda ko’plab farazlar va ularda uchraydigan ko’plab kasalliklar borligi haqida ma’lumotlar mavjud. XXI asrda diagnostikaning rivojlanishi o’laroq qon aylanish sitemasi a’zoolari, qonning tuzulishi va undagi ko’plab kasalliklar aniq bo’ldi. Ushbu maqolada Surxondaryo viloyatida eng ko’p uchraydigan kasalliklardan biri hisoblangan qon kasalliklari, ularning turlari, uchrashi sababi, davolash va profilaktikasi haqida so’z boradi.

Article Details

Библиографические ссылки:

Nadjimitdinov S.T. “Klinik gematoligiya asoslari” 1998-yil Toshkent shahri

Agranenko V. A., B. A. Xramov S. M., Jerebsov L. Ye., Komponentnaya gemoterapiya, T., 1995;

Petrov V. N., Baxramov SM., Farmankulov X. K., Jelezodefitsitnie anemii, T., 1995

Uchqun o’g’li, B. S. (2021). BLOOD DISEASES IN SURKHANDARYA REGION, THEIR CAUSES AND PREVENTION. International Engineering Journal For Research & Development, 6(ISPCIEI), 2-2.

Abdullayevich, B. E., & Uchqun o’g’li, B. S. (2021). TRANSITIONAL FEATURES OF ACUTE HERPETIC STOMATITIS IN CHILDREN AND MODERN APPROACHES TO TREATMENT. World Bulletin of Public Health, 1(1), 1-3.