O`ZBEK XALQ QO`SHIQLARIDA UCHRAYDIGAN DO`PPI OBRAZINING HUDUDIY TURLARI

Main Article Content

Shomurodova Sunbula G`olibovna

Аннотация:

Мақолада ҳар хил зотга мансуб бўлган кўч асалариларнинг кунлик учиш фаоллиги, уларни кун давомида учиш тезлиги соатлар давомида динамикаси ҳамда маҳсулдорлик кўрсаткичлари келтирилган.

Article Details

Библиографические ссылки:

Алавия М. Ўзбек халқ маросим қўшиқлари. – Т.: Фан, 1974. – 222 б.

Бухор элда гул сайли. Тўплаб нашрга тайёрловчилар Д.Ўраева ва Д.Ражабов. – Т.: Муҳаррир, 2010. – 190 б.

Оқ олма, қизил олма. Ўзбек халқ қўшиқлари. Тўпловчи М.Алавия. – Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1972. – Б.65.

Гулёр. Фарғона халқ қўшиқлари. Тўпловчи Ҳ.Раззоқов. – Т.: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1967. – 250 б.

Келиной қўшиқлари. Халқ қўшиқлари ва терминлари. Ёзиб олувчи ва нашрга тайёрловчи О.Собиров. – Т.: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1981. – 240 б.

Сарчашмадан томган инжулар (Сурхон воҳаси халқ қўшиқлари). Т.: Ўзбекистон Республикаси фанлар академияси, “Фан” нашриёти, 2007. – 88 б.

Шомуродова C. Ўзбек халқ қўшиқларида бош кийимларининг образлантирилиши. – Тилнинг лексик-семантик тизими, қиёсий типологик изланишлар ва адабиётшунослик муаммолари материаллар тўплами. VI. – Тошкент: Камалак, 2015. – Б. 298-300.