МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ИЛМ СОҲАСИДА ВА КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШДА ҲОРИЖИЙ ҲАМКОРЛИГИ

Main Article Content

Жоллыбекова Индира Бахытовна

Аннотация:

Мустақиллик йилларида Қорақалпоғистон Республикасининг олий ва ўрта маҳсус, касб-ҳунар таълими муассасалари ва илмий муассасалари, илмий-техникавий соҳада ва кадрлар тайёрлашда хорижий ҳамкорлик тарихини ёритилган.

Article Details

Библиографические ссылки:

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 28 январдаги ПФ-5643-сонли «Инвестиция ва ташқи савдо соҳасида бошқарув тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони // http://lex.uz/docs/3210345

Ўзбекистон Республикасининг 1997 йил 29 августдаги 464-I-сон «Таълим тўғрисида» ги Қонуни // http://lex.uz/docs/16188

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 11-12-сон, 295-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2007 й., 15-сон, 150-модда; 2013 й., 41-сон, 543-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 05.01.2018 й., 03/18/456/0512-сон

Гармонично развитое поколение - основа прогресса Узбекистана. - Ташкент: Шарк, 1997. -С.59.

Джумашев А., Нуржанов С., Уразова Л., Тажиева Р. Қарақалпақстан тарийхы (1991-2015 - жыллар). Н.: 2018. – Б.194.

Уразбаева Р.Дж. История образования в Каракалпакстане (последняя четверть XIX – начало XXI вв.). – Ташкент: Yangi nashr, 2011. – Б. 72

ҚР «Прогресс» марказининг Жорий Архиви. – 1994. – Б.11.

Progress step by step // New York Times, 1997. – 24 October. – P. 4.

Ӯзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1998 – йил 24 – февральдаги 77 – сон «Акаадемик лицейлар ва касб-ҳунар коллежларини ташкил этиш ва уларнинг фаолиятини бошқариш тӯғрисида» қарори // http://lex.uz/docs/729440 Мурожаат қилинган сана: 03.05.2019).

Вести Каракалпакстана. 2006. – 14 ноябрь.

Уразбаева Р. Дж., Уразова Л. Сотрудничество Каракалпакского государственного университета с зарубежными странами // Вестник ККО АН РУз. – Нукус, 2003. №3-4. Б.107

Каракалпак университети, 1992. - №1. - 1 сентябрь.

Вести Каракалпакстана, 1996. - №24. - 23 марта.

Қорақалпоқ давлат университети жорий архиви. 2019 й. 4-жилд. 17 -37 б.

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң хабарнамасы. – Нөкис: Qaraqalpaqstan, 2011. - №4. Б. 133

ТАТУ Нукус филиали жорий архиви. 2019 й. 3-папка 17 б.