ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲУДУДИДА ЎСАДИГАН ЭРБАҲОР (GENTIANA OLIVIERI GRISEB) ЎСИМЛИГИНИ ФИТОКИМЁВИЙ ВА МИНЕРАЛ ТАРКИБИНИ ЎРГАНИШ

Main Article Content

Хошимбоева Муаззамхон Мирзоҳид қизи

Аннотация:

Республикамизда маҳаллий ишлаб чиқариш саноат корхоналарини ривожлантириш йўлида яратиб берилаётган кенг қамровли имтиёзлар қаторида маҳаллий фармацевтика саноатини ривожлантириш бўйича ҳам бир қатор чора-тадбирлар амалга оширилмокда. Шу муносабат билан, Маҳаллий Gentiana olivieri Griseb ўсимлигидан дори воситаларини яратиш, шунингдек, саноат миқёсида ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш хозирги кунда биринчи даражали аҳамият касб этади. Ўзбекистон Рсспубликасини янада ривожлантириш бўйича Харакатлар стратегиясининг 4-йўналишида «фармацевтика саноатини янада ривожлантириш, аҳоли ва тиббиёт муассасаларининг арзон, сифатли дори воситалари билан таъминланишини яхшилаш» юзасидан мухим вазифалар белгилаб берилган

Article Details

Библиографические ссылки:

“Тиб қонунлари”, 3-жилди, Абу Али Ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти, 1996. Т. 24-26 б.

В.В.Горбачев, В.Н.Горбачева. Витамины, микро и макроэлементы. Справичник.-Минск. 2002. С-544

Растительные лекарственные средства Абу Али ибн Сино (Авицены). Справочник // Под редакцией Ш.Б.Иргашева. – Ташкент: Абу Али ибн Сино, 2003. – 457 с.

Yoshio Takeda, Toshiya Masuda, Gisho Honda, Yoshihisa Takaishi, Michiho Ito, Ozodebek A.Ashurmetov, Olimjon K.Khodzhimatov. Secoiridoid glycosides from Gentiana olivieri. Chem. Pharm. Bull. 47(9) pp. 1338-1340 (1999).