MAVRAK O`SIMLIGI VA EMAN PO`STLOG`I ASOSIDA KO`PIK HOSIL QILUVCHI FITOTUZLAR OLISH TEXNOLOGIYASINI YARATISH

Main Article Content

Yaqubov Shohzodbek O`ktamboy o`g`li

Аннотация:

Odatdagi  fitotuzlar  mavrak  o`simligi barglarini maydalangan qismlari emn po`stlog`ining maydalangan qismlari va dengiz  tuzlaridan tayyorlanadi .Ular  teridagi  turli  o`zgarishlarda  vanna  qabuk  qilish  orqali  yordamchi  vosita sifatida  qo`llaniladi.  Dengiz  tuzlari  tarkibiga  mavrak  va  eman  po`stlog`i  asosida  quruq ekstraktlarni  hamda  ko`pik  hosil  qiluvchi  vositalarning  kiritilishi  bilan  yangi  ko`piruvchi fitotuzlar  olinadi.  Bunday  fitotuzlar  teri  parvarishida  kosmetik  vosita  sifatida  amaliy ahamiyatga ega

Article Details

Библиографические ссылки:

Научные ведемости, серия медицинская, фармация, №22(141), вып. 20/1.-С.120-123.

Фетисова, А.Ню Определение маркеров подлинности в модельном экстракте коры дуба / А.Ню Фетисова, С.Е.Миронов.// ХХII Российский национальный конгресс «Человек и лекарство»: Тезюдоклю.-2015.С.275