O’ZBEKISTONDA ASALARICHILIK ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

Main Article Content

Ubaydullayeva Shohista Hidoyatilla qizi

Аннотация:

Asalari yetishtirish bu  yeti xazinadan birini yetishtirish demakdir.oziqaviy, tibbiy va serdaromad manba sifatida foydali tomonlari ko’p sanaladi. Asalarichilk tarmog’ini kengaytirish uchun katta ishlab chiqarishga ega fermer xo’jaligiga aylantirish zarur va aniq yechimga qaratilgan biznes reja zarur. Biznes rejada asalarichilik mahsulotlarini ishlab chiqarish rejasi, asalarilarni oziqlantirish, parvarish qilish bilan bog‘liq barcha sarf-xarajatlarni aniq hisob-kitob qilish bilan birga, ishlab chiqarilgan mahsulotning qanday narxda va qaysi bozorda (ichki yoki tashqi) sotilishini bilish lozim. Mavjud muammolarga yechim  sifatida o’z yechimini topish  maqsadida  davlat va tarmoq hamkorligini faol yo’lga qo’yish va har tomonlama qo’llab-quvvatlanishi zarur.

Article Details

Как цитировать:

Ubaydullayeva , S. . (2023). O’ZBEKISTONDA ASALARICHILIK ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI. Наука и инновация, 1(30), 65–69. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/23188

Библиографические ссылки:

Karimov I.A. “Shaxsiy yordamchi, dehqon va fermer xo‘jaliklarida chorva mollarini ko‘paytirishni rag'batlantirish chora-tadbirlari” to‘g’risidagi qarori. T. 2006 23- mart

O‘zbekiston Reslublikasi Vazirlar Mahkamasining 03/1-348-sonli “Respublikada 2009-2011-yillar asalarichilik sohasini rivojlantirish bo‘yicha amalga oshiriladigan chora - tadbirlar” dasturi.T.2009- yil 23- mart

Kraxotin N.F. “O‘zbekistonda asalarichilik” T.Mehnat, 1985.

Alisherovich, M. A., & Olimjon o’g’li, C. J. (2023). FUTURE BUILDING MATERIAL: BIO CONCRETE SELF-HEALTHING. Journal of Universal Science Research, 1(4), 6-15.

Nowak, D. J. & Greenfield, E. J. Declining urban and community

tree cover in the United States. Urban For. Urban Green 32,

–55 (2018).

Musurmonov Abror Alisherovich, Choriyev Jahongir Olimjon o’g’li, Sherpo’latova Shohsanam Panji qizi, & Ubaydullayeva Shohista Hidoyatillo qizi. (2023). PROBLEMS AND PROSPECTS FOR GR OWING TOMATOES IN DIFFERENT SALT. World Scientific Research Journal, 13(1), 27–34. Retrieved from http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2570

Isamuhamedov A.I. - “Asalarichilik” T.O‘qituvchi, 1995.

Musurmonov Abror Alisherovich , Choriyev Jahongir Olimjon o’g’li, & Ubaydullayeva Shohista Hidoyatillo qizi. (2023). THE EFFECT OF FOOD STRUCTURE ON MICROBIAL ACTIVITY. IQRO JURNALI, 2(1), 565–572. Retrieved from https://wordlyknowledge.uz/index.php/iqro/article/view/364

Musurmonov Abror Alisherovich, Choriyev Jahongir Olimjon o’g’li, & To’xtayeva Surayyo Sobir qizi. (2022). KOMPLEX EVALUATION OF DIFFERENT FERTILIZATION SYSTEMS IN THE CULTIVATION OF VEGETABLES ON DIFFERENT FIELD SOILS. European Journal of Agricultural and Rural Education, 3(3), 22-25. Retrieved from https://scholarzest.com/index.php/ejare/article/view/1996

Alisherovich, M. A., & Ogli, C. J. O. (2023). GIDROMORF TUPROQLARNING O’ZLASHTIRISHDA MOYLI O’SIMLIKLARNI YETISHTIRISHNING AHAMIYATI. Innovation: The journal of Social Sciences and Researches, 1(6), 9- 12.

Musurmonov, AA, Absalomova, KA, Temirova, MT, & Rahmatov, AH (2021). LİMONNING TIBBIY VA IQTISODIYOT FOYDALARI. Iqtisodiyot va jamiyat , (5-1), 341-344.

Alisherovich, M. A., & Olimjon o’g’li, C. J. (2023). IN THE DEVELOPMENT OF HYDROMORPHIC SOILS THE IMPORTANTCE OF GROWING OILY PLANTS. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 17(3), 134-137.