JISMONIY TARBIYA VA SPORTDA SOG’LOMLASHTIRISH TEXNOLOGIYALARINING DOLZARBLIGI VA AHAMIYATI

Main Article Content

Jumaqulov Odiljon Raximqul oʻgʻli

Аннотация:

Ushbu maqolada sog’lomlashtirish texnologiyalarining mazmun mohiyati, maqsad, vazifalari hamda jismoniy tarbiya va sportda sog’lomlashtirish texnologiyalarining dolzarbligi, ahamiyati uning bugungi kunda sog’lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy sog’lomlashtirish funksiyalari ilmiy asoslab berilgan.

Article Details

Как цитировать:

Jumaqulov , O. (2023). JISMONIY TARBIYA VA SPORTDA SOG’LOMLASHTIRISH TEXNOLOGIYALARINING DOLZARBLIGI VA AHAMIYATI. Наука и инновация, 1(30), 88–91. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/23280

Библиографические ссылки:

Бобомуродов Норпулат Ширинович Структуры физической подготовленности курашистов // Вестник науки и образования. 2020. №4-2 (82). обращ).

Bobomurodov, Norpo'lat Shirinovich. “Kurashchilarning jismoniy tayyorgarligi tuzilmalari”. Fan va taʼlim axborotnomasi 4-2 (82) (2020).).ения: 24.12.2021

Mirjamolov M.X., Odilov R.F., Zokirov D.R.salomatligi nogironat imkoniyatlari bo‘lgan o‘quvchilarning maxsus Jismoniy tarbiyasini takomillashtirish // Jismoniy tarbiya va sportning dolzarb muammolari. - 2020. - S. 20-23.

Н. Ю. Валиева, Р. Ф. Одилов методы развития эффекта тонусных рефлексов при детском церебральном параличе с помощью.фитбольной гимнастики // Academic research in educational sciences. 2021. №11. (2021): 966-972.

ЛТ Давлатова Болалар церебрал фалажида жисмоний тайёргарликни машғулот жараёнида ва илмий назарий соҳада ривожлантириш