https://in-academy.uz/index.php/si/issue/feed Наука и инновация 2023-11-28T12:45:28+00:00 Open Journal Systems <p>Мы рады сообщить вам, что Центр поддержки исследований «Innovative Academy» организовал Республиканская конференция «Наука и инновация». Это национальная онлайн-конференция с открытым доступом, на которой публикуются обзорные тезисы, относящиеся к различным областям. Главная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для национальных ученых, и она направлена на продвижение междисциплинарных исследований.</p> https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/23535 THE FEATURE OF RENAISSANCE DRAMATURGY OF THE ENGLISH LITERATURE 2023-11-27T12:29:45+00:00 Mubin Rakhimov info@in-academy.uz Alisher Nabiyev info@in-academy.uz <p>This article discusses the features of renaissance dramaturgy of English literature. During the Renaissance in England, dramatic literature, closely connected with the widespread development of theatrical performances and performing arts at that time, reached a special flourishing. Renaissance theater developed in England somewhat differently than in other European countries. Its evolution from medieval theater was much more gradual and organic here than, for example, in Italy or France. Having experienced the influence of both ancient and classical-humanistic dramaturgy of Europe, English drama nevertheless largely retained its folk character, growing directly from the dramatic genres of the Middle Ages - morality plays and interludes.</p> 2023-11-25T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/23536 ELEKTRON TIJORATDA TO‘LOVLARNI AMALGA OSHIRISHNING HUQUQIY ASOSLARI 2023-11-27T12:32:28+00:00 Marjona Aliyeva info@in-academy.uz <p>Elektron tijorat sohasini tartibga solishda to‘lovlarni amalga oshirish mexanizmi asosiy mexanizmlardan biri hisoblanadi. Elektron tijoratda to‘lovlarni huquqiy tartibga solish asoslari yaratilgan bo‘lib, uni takomillashtirish hozirgi kunning ustuvor masalalaridan biri hisoblanadi.</p> 2023-11-25T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/23538 KO’CHMA ASALARICHILIKNING AFZALLIKLARI VA UNING AHAMIYATI 2023-11-28T03:45:54+00:00 Shohista Ubaydullayeva shohista8108@gmail.com <p>O’zbekistonda ko’chma asalarichilikning foydalari haqida bilib olishimiz mumkin. Ko’chma asalarichilik&nbsp; sharbat tashish yoki ko’proq asal olish uchun foydalaniladi. Hamma joyda ham asosiy sharbat ajratuvchi o’simliklar bo‘lib, ular mavsumning ma’lum vaqtida sharbat ajratadi. Mana shu davrgacha asalarichi kuchli ari oilalarini yetishtirib, arilarning jadal sharbat to'plashiga sharoit yaratishi kerak.</p> 2023-11-27T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/23539 ASALARICHILIK XO’JALIGINING MUHIM JIHATLARI 2023-11-28T03:54:41+00:00 Shohista Ubaydullayeva shohista8108@gmail.com <p>Asalarichilik tabiat olami va insoniyatning omon qolishi bilan chambarchas bog'liqbo'lganqadimiy san'atdir. Ular ishlab chiqaradigan asaldan tashqari, asalarilar meva, sabzavotlar va gullarning o'sishi uchun zarur bo'lgan muhim changlatuvchilardir. Biroq, ekologik muammolar va iqlim o'zgarishi bilan asalarilar oilamiz farovonligini ta'minlash har qachongidan ham muhimroqdir.</p> 2023-11-27T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/23576 TEACHER’S PRESENCE IN THE CLASSROM 2023-11-28T12:45:28+00:00 Ziyodaxon Asqarova info@in-academy.uz <p>The demands of modern education on standardized performance pull us further and further away from a sophisticated and nuanced understanding of what it means to teach. Simple explanations of teaching and learning now run like this: excellent instruction leads to excellent learning, which is correlated with high test scores. Low test scores are a clear indication that poor instruction leads to poor learning. The voices of instructors and students are being marginalized, and we are losing sight of what it means to educate as less time, money, space, and value are allocated to a more complicated idea of education.</p> 2023-11-27T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023