KASB-HUNAR MAKTABLARIDA GURUH RAHBARINING ISH FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH

Main Article Content

Tanjarova Gulnoz Umaraliyevna

Аннотация:

Guruh rahbarining ish faoliyati ko'plab mas'uliyatli vazifalarni o'z ichiga oladi. Quyidagi maqolada kasb hunar maktablarida guruh rahbarlarining ish faoliyatini qanday shakillantirish haqida muammolar koʻrib chiqilgan.

Article Details

Как цитировать:

Tanjarova , G. (2023). KASB-HUNAR MAKTABLARIDA GURUH RAHBARINING ISH FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH. Молодые ученые, 1(18), 51–53. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/23235

Библиографические ссылки:

G. Shodmonova, N.D Ibragimova, R.Xojimuhammedova. «Tarbiyaviy ishlar Metodikasi»( Metodik qo'llanma)

Teaching and learning outside the classroom: personal values, alternative pedagogies And standards

Umumiy pedagogika nazaryasi va amaliyoti. B.X.Hodjaev.

Khaydarov, S. A. (2021). The role of the use of fine arts in teaching the history of the Country. International scientific and practical conference. CUTTING EDGE-SCIENCE. In Conference Proceedings (pp. 41-43).