MUSIQA O’QITISHDA TEXNOLOGIK JARAYONLAR VA ZAMONAVIY STRATEGIYALAR

Main Article Content

Ismailova Gulchexra Rozimatovna

Аннотация:

Mazkur maqolada musiqa o’qitishda faoliyatida texnologik jarayonlari va zamonaviy pedagogik strategiyalar haqida fikr-mulohazalar yurutilgan.

Article Details

Как цитировать:

Ismailova , G. (2023). MUSIQA O’QITISHDA TEXNOLOGIK JARAYONLAR VA ZAMONAVIY STRATEGIYALAR. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(11), 48–51. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/22985

Библиографические ссылки:

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining ―Oliy ta‘lim tizimini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to’g’risidagi qarori 2017yil 21 aprel.

Azizxodjayeva N.N Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat.-T.: Moliya2003.-192b

Aripov M Internet va elektron pochta asoslari.-T.:-Iqtisod moliya,2000.-218b.

Ishmuxamedov R. Innovatsion texnologiyalar asosida ta‘lim samaradorligini oshirish yo’llari.-T.: TDPU.2005y.

Karimova D.A. Musiqiy pedagogik mahorat asoslari.-T.: Iqtisod moliya. 2008y.

Musaeva, N. S., & Khamidova, M. P. (2020). Speech development in elementary school students and ways to develop vocabulary. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(6), 289-296.

Martine Fraytag. ― Chorleiting – effizint unt lebensyab‖. Gustav Boss Verlag, Kassel, Germaniya 2011.