https://in-academy.uz/index.php/yopa/issue/feed Бюллетень педагогов нового Узбекистана 2023-11-25T11:11:31+00:00 Open Journal Systems <div class="description"> <p><strong>"Yangi O'zbekiston pedagoglari axborotnomasi"</strong> - это рецензируемый международный журнал с открытым доступом, в котором публикуются оригинальные исследования и обзорные статьи, относящиеся к различным областям. Основная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для международных ученых, и она направлена ​​на продвижение междисциплинарных исследований в прикладных науках. Все рукописи должны быть подготовлены на <strong>узбекском, английском</strong> или<strong> русском</strong> языках и пройти тщательную рецензию.</p> </div> https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/22708 INGLIZ TILINI O‘QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI 2023-11-07T04:02:56+00:00 Aziza Butunbayeva info@in-academy.uz <p>Ingliz tilini o‘qitish bir vaqtni o‘zida turli xil funksiyalarni o‘z ichiga oladi. Bunda o‘qituvchi o‘quvchilarga nafaqat o‘qish, yozish, tinglash va gapirish kabi til qobiliyatlarini o‘rgatib, ularga e’tibor qaratadi, balki talabalarning ingliz tiliga bo‘lgan ishtiyoqi, yaxshi munosabati va motivatsiyasiga yordam beradi, osonlashtiradi va rag‘batlantiradi. Shuningdek, o‘qituvchi talaba nimani o‘rganishini, bu o‘rganish ularga qanday va nima uchun ta’sir qilishini, darslar kelajakda ular uchun qay darajada manfaatli bo‘lishi mumkinligini talabaga tushuntirishi ham lozim. Shu bois, o‘qituvchi talabani ham akademik, ham shaxsiy qobiliyatlarini rivojlantirishga katta xissa qo‘shadi.</p> 2023-11-06T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/22731 ALLERGIK KASALLIKLARDA FENOTIPLARNING O’RNI 2023-11-07T07:34:53+00:00 Gulnora Alimova info@in-academy.uz <p>Allergik kasalliklarning rivojlanishiga sabab bo'lgan sabablarning xilma-xilligi, murakkab patogenezi va bemorlarning terapiyaga teng bo'lmagan javoblari allergik kasalliklarning fenotiplari va endotiplarini aniqlash uchun asos bo'ldi. Ushbu muammoga bo'lgan bunday yuqori qiziqish allergik kasalliklarni tashxislash va davolashdagi zamonaviy yutuqlar har doim ham bemorlarni qoniqtirmasligi va ularning ko'pchiligi standart davolashning samarasizligini boshdan kechirayotganligi bilan izohlanadi. Har bir fenotipning o'ziga xos molekulyar markerlari (endotiplari) mavjud bo'lib, ular keyingi dekodlashni talab qiladi. Ota-onadan olingan xromosomalar majmui, umuman olganda, ma'lum bir turga va xususan, ma'lum bir organizmga xos bo'lgan genlar to'plamini o'z ichiga oladi. Allergenga xos immunoterapiya kabi patogenetik davolanishga kelsak, u hali klinik amaliyotda keng qo'llanilishini topmagan. Ushbu turdagi immunoterapiyani o'tkazishning turli usullari taklif qilingan: og'iz, teri osti va boshqalar, ammo uning oziq-ovqat allergiyalari uchun mosligi masalasi qo'shimcha o'rganishni talab qiladi.</p> 2023-11-06T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/22732 WORLD LITERATURE. THE HARD LIFE OF JACK LONDON 2023-11-07T07:36:15+00:00 Mahmud Abdullaev info@in-academy.uz <p>The article highlights the hard life of Jack London, one of America’s brilliant realist writers, and the factors that motivated his formation as a writer.</p> 2023-11-06T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/22794 DARS MASHG‘ULOTLARI JARAYONIDA TALABALARGA INDIVIDUAL YONDASHUV 2023-11-08T05:42:07+00:00 E.E. Mo‘minov info@in-academy.uz <p>Mazkur maqolada musiqa ta’lim dars jarayonida talabalar bilan ishlashda individual uslubda ishlashning pedagogik shart-sharoitlari haqida fikr-mulohazalar yuritilgan.</p> 2023-11-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/22808 СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ СОРТОВ ЛИМОНОВ В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ 2023-11-08T10:18:42+00:00 Ж.Б. Агзамходжаев info@in-academy.uz О.А. Данияров info@in-academy.uz <p>В данной статье представлена информация о способах хранения и важных элементах хранения сортов лимона в разных условиях. Исследования показали, что важно хранить плоды лимона при температуре 10-13°C, когда они зеленые, и 4°C, когда они желтые. Установлено, что плоды лимона хранятся при температуре 6-8°С и относительной влажности 80-85% в течение 1-2 месяцев после сбора, а затем при более низкой температуре +4+5°С, что обеспечивает высокую товарность плодов. фрукты.</p> 2023-11-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/22815 TRIANGULYATSIYA TARMOG‘IDA ISH OLIB BORISHDA BELARUS VA ROSSIYA GEODEZIYASI TADQIQOTCHISI, GENERAL-LEYTENANT IOSIF IVANOVICHNING TADQIQOTLARI SAMARASI. 2023-11-08T12:41:38+00:00 A.A. Abdiazizov info@in-academy.uz M.Z. G‘ayratova info@in-academy.uz <p>Ushbu maqolada atoqli geodezik olim, general-leytenant Iosif Ivanovich Xodzkoning hayoti va faoliyati, hamda geodeziya tarixiga qo‘shgan hissasi, Vilna rasadxonasi meridiani bo‘ylab daraja o‘lchovlarida, triangulyatsiyani rivojlantirish bo'yicha astronomik va geodezik tadqiqotlari haqida yoritib berilgan.</p> 2023-11-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/22943 CROSS ANALYSIS OF LEXICAL UNITS RELATED TO POTTERY IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES 2023-11-11T05:03:17+00:00 Shakhnoza Kayumova info@in-academy.uz Sojida Kurbanova info@in-academy.uz <p>The article is devoted to investigate historical development of lexicography and educational dictionaries in the English and Uzbek languages. The article first describes development of English language lexicography emphasizing the number of lexical units included into dictionaries. The three stages of the development of Uzbek lexicography is also discussed in the article. Comparison between English and Uzbek lexicography is carried out at the end of the article.</p> 2023-11-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/22944 INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA STOMATOLOGIK TERMINLARNING CHOG'ISHTIRMA TAHLILI 2023-11-11T05:04:42+00:00 Shaxnoza Qayumova info@in-academy.uz Doniyor Abdusalomov info@in-academy.uz <p>Terminlarni oʻrganish dastlab maʼlum bir bilim sohasi mutaxassislari va olimlari tomonidan amalga oshirilgan boʻlsa, fan va texnikaning rivojlanishi bilan atamalar ommalashib bordi. 20- asrda ko'plab tilshunoslar muayyan faoliyat sohalarining til quyi tizimlarini yaratish uchun atamalarni o'rganishdi. Xuddi shu atama turli atamalarda turli xil ma'nolarga ega bo'lishi mumkin.</p> 2023-11-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/22945 FEATURES OF THE USE OF INTERNATIONAL LAW LEXICON IN ENGLISH AND UZBEK LEGAL TEXTS 2023-11-11T05:07:40+00:00 Shakhnoza Kayumova info@in-academy.uz Durdona Khanimkulova info@in-academy.uz <p>This article examines the problems of translation of English terms in the texts of legal discourse into the Uzbek language, which is based on the understanding of the essence of translation as a process of convergence of national and cultural conceptosphere. The features of the language of law and professional communication in the field of law, the specifics of legal translation, the difficulties of translation of legal terminology are analyzed..</p> 2023-11-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/22946 CROSS ANALYSIS OF LEXICAL UNITS RELATED TO THE FIELD OF JEWELRY IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES 2023-11-11T05:10:39+00:00 Shakhnoza Kayumova info@in-academy.uz Aziza Boriyeva info@in-academy.uz <p>This article provides information related to jewelry terms and types of jewelry available in English and Uzbek languages. Jewelry has always been a favorite of women in all countries. The terms related to jewelry in two languages are introduced and compared. &nbsp;</p> 2023-11-10T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/22981 O‘ZBEKISTONDA SOVET HOKIMIYATI YURITGAN “SINFIY KURASH” SIYOSATI 2023-11-13T04:43:57+00:00 S.A. Xoshimov info@in-academy.uz Sh.T. Baltabayev info@in-academy.uz <p>Maqolada O‘zbekistonda sovet hokimiyati yuritgan sinfiy kurash siyosati natijasida jamiyatning turli toifa vakillari boy dehqonlar, ruhoniyat vakillari, mulkdorlar, ishbilarmonlar, tadbirkorlar va boshqa qatlamlarlar aziyat chekkani, nohaqliklar qurboni bo‘lib, ko‘plab kishilar turli fuqarolik huquqlaridan mahrum etilib, siyosiy qatag‘on obyekti bo‘lgani birlamchi manbalar asosida ochib berilgan.</p> 2023-11-11T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/22985 MUSIQA O’QITISHDA TEXNOLOGIK JARAYONLAR VA ZAMONAVIY STRATEGIYALAR 2023-11-13T04:50:20+00:00 Gulchexra Ismailova info@in-academy.uz <p>Mazkur maqolada musiqa o’qitishda faoliyatida texnologik jarayonlari va zamonaviy pedagogik strategiyalar haqida fikr-mulohazalar yurutilgan.</p> 2023-11-11T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/23047 YOSH RAHBARLARDA PROKRASTINATSIYA HOLATIGA TUSHISHNING OLDINI OLISH MEHANIZMLARI 2023-11-15T05:09:16+00:00 Luiza Arifxodjayeva info@in-academy.uz <p>Mazkur maqolada yosh rahbarlarda prokrastinatsiya holatiga tushushning oldini olish texnikalari va prokrastinatsiya haqida ilmiy nazariy fikr-mulohazalar yuritilgan.</p> 2023-11-14T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/23257 USLUB ESTETIK KATEGORIYA SIFATIDA 2023-11-20T10:10:27+00:00 Umida Ahunova info@in-academy.uz A.X. Trigulova info@in-academy.uz <p>Ushbu maqolada musiqa uslubining estetik kategoriya sifatida ifodalanishi tahlil qilingan. Musiqashunoslar olimlarning asarlarida musiqiy uslubga berilgan ta'riflar ham yoritib berilgan.</p> 2023-11-18T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/23426 ENHANCING LANGUAGE FLUENCY: EXPLORING MODERN APPROACHES TO TEACHING TRANSLATION INTO A FOREIGN LANGUAGE 2023-11-24T04:13:53+00:00 Zarifa Anvarjonova info@in-academy.uz <p>This article examines innovative methodologies employed in contemporary language education, specifically focusing on the nuanced field of translating languages. The analysis encompasses the integration of advanced technological tools, the implementation of project-based learning, and the cultivation of cultural competence and interdisciplinary connections within pedagogical practices. The discussion underscores the strategic incorporation of collaborative learning, task-oriented methodologies, and exposure to authentic materials, emphasizing the imperative of adequately preparing students for the practical challenges of translation. Furthermore, the article delves into the significance of reflective pedagogical practices, initiatives for professional development, and diverse assessment methodologies, all aimed at equipping learners with the requisite skills and adaptability demanded in our interconnected global landscape.</p> 2023-11-23T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/23473 PSIXOLOGIYADA SALOMATLIK TUSHUNCHASI 2023-11-25T06:15:46+00:00 Madina Qiyomxo‘jaeva info@in-academy.uz <p>Maqolada salomatlik tushunchasining psixologik talqini keltirilgan. Shuningdek, salomatlikni inson hayotidagi o‘rni va ahamiyati ochib berilgan. Ayniqsa, salomatlik bo‘yicha qator xorij olimlarining ilmiy izlanishlari keltirib o‘tilgan. &nbsp;</p> 2023-11-24T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/23492 YUVENAL ADLIYA TUSHUNCHASI. 2023-11-25T11:10:03+00:00 Nilufar Nematova info@in-academy.uz <p>Bolalar huquqbuzarligi, bolalar sodir etganligi uchun jinoiy javobgarlikka tortish mumkin jinoyat turlari va sud, huquqbuzar bolalar uchun moʼljallangan muassasalar tomonidan bolalarga qilinadigan muomala usullari va huquqbuzarlikning oldini olish yoʼllari kabi tushunchalar kamrab olingan.</p> 2023-11-24T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023 https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/23493 BUXORODA HUKMRONLIK QILGAN MANG‘ITLAR SULOLASI DAVRIDA SANOAT VA SAVDO SOTIQNING RIVOJLANISHI 2023-11-25T11:11:31+00:00 Nilufar Nematova info@in-academy.uz <p>Maqolada Buxoroda hukmronlik qilgan Mang‘itlar sulolasi davrida Buxoroda sanoat va savdo sotiqning rivojlanishi ko‘rib chiqiladi. Mang‘itlar sulolasi o‘zining tashabbuskor va islohotchiligi bilan boshqa sulolardan ajralib turadi va bu davrda savdo-sotiq&nbsp; va sanoat keng rivojlanadi.</p> 2023-11-24T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2023