Бюллетень студентов нового Узбекистана https://in-academy.uz/index.php/yota <div class="description"> <p><strong>"Yangi O'zbekiston talabalari axborotnomasi" - </strong>это рецензируемый международный журнал с открытым доступом, в котором публикуются оригинальные исследования и обзорные статьи, относящиеся к различным областям. Основная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для международных ученых, и она направлена ​​на продвижение междисциплинарных исследований в прикладных науках. Все рукописи должны быть подготовлены на <strong>узбекском, английском</strong> или<strong> русском</strong> языках и пройти тщательную рецензию.</p> </div> Innovative Academy RSC ru-RU Бюллетень студентов нового Узбекистана 2181-449X JALOLIDDIN MANGUBЕRDINING MO‘G‘ULLARGA QARSHI KURASHI YO‘LIDAGI SIYOSIY VA DIPLOMATIK FAOLIYATI https://in-academy.uz/index.php/yota/article/view/24037 <p>O‘zbek xalqi davlatchiligida muhim o‘rin tutgan xorazmshohlar saltanati 1219-1221 yillarda mo‘g‘ullar bosqiniga uchragach, sulton Muhammad Xorazmshoh favqulotda qaror chiqarishga va to‘ng‘ich o‘g‘li Jaloliddin Manguberdini Xorazm qo‘shiniga boshliq qilib tayinlashga majbur bo‘ladi. U dastlab Shimoliy Hindistonda, keyinchalik Yaqin Sharq mintaqasida g‘arbiy saljuqiylar va ayyubiylar bilan siyosiy-harbiy hamkorlikni o‘rnatishga erishdi ham. Keyingi voqealarda Jaloliddin Manguberdi va uning ittifoqchilari o‘rtasidagi kelishmovchiliklar sabablari turli manbalarda turlicha keltiriladi.</p> Ulug‘bek Sultonov Copyright (c) 2023 2023-12-09 2023-12-09 1 12 5 11