Бюллетень студентов нового Узбекистана https://in-academy.uz/index.php/yota <div class="description"> <p><strong>"Yangi O'zbekiston talabalari axborotnomasi" - </strong>это рецензируемый международный журнал с открытым доступом, в котором публикуются оригинальные исследования и обзорные статьи, относящиеся к различным областям. Основная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для международных ученых, и она направлена ​​на продвижение междисциплинарных исследований в прикладных науках. Все рукописи должны быть подготовлены на <strong>узбекском, английском</strong> или<strong> русском</strong> языках и пройти тщательную рецензию.</p> </div> ru-RU Thu, 07 Dec 2023 04:11:36 +0000 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 JALOLIDDIN MANGUBЕRDINING MO‘G‘ULLARGA QARSHI KURASHI YO‘LIDAGI SIYOSIY VA DIPLOMATIK FAOLIYATI https://in-academy.uz/index.php/yota/article/view/24037 <p>O‘zbek xalqi davlatchiligida muhim o‘rin tutgan xorazmshohlar saltanati 1219-1221 yillarda mo‘g‘ullar bosqiniga uchragach, sulton Muhammad Xorazmshoh favqulotda qaror chiqarishga va to‘ng‘ich o‘g‘li Jaloliddin Manguberdini Xorazm qo‘shiniga boshliq qilib tayinlashga majbur bo‘ladi. U dastlab Shimoliy Hindistonda, keyinchalik Yaqin Sharq mintaqasida g‘arbiy saljuqiylar va ayyubiylar bilan siyosiy-harbiy hamkorlikni o‘rnatishga erishdi ham. Keyingi voqealarda Jaloliddin Manguberdi va uning ittifoqchilari o‘rtasidagi kelishmovchiliklar sabablari turli manbalarda turlicha keltiriladi.</p> Sultonov Ulug‘bek Usmonjon o‘g‘li Copyright (c) 2023 https://in-academy.uz/index.php/yota/article/view/24037 Sat, 09 Dec 2023 00:00:00 +0000