BUXORO VA XIVA TARIXNAVISLIK MAKTABLARIDA DINIY MASALALAR YUZASIDAN CHIQARILGAN FARMONLARNING O‘RGANILISHI HAMDA ULARNING MATNIY TADQIQI

Main Article Content

Jo‘rayev Muzaffar Ubaydullayevich

Аннотация:

Ushbu maqolada Mumtoz adabiyotda munshaot san’ati, xat turlari, buxoro va
Xiva tarixnavislik maktablarida diniy masala mavzusida chiqarilgan farmonlarning matniy
tadqiqi haqida so‘z yuritildi. Farmonlarning asliy varyantlari orqali ularning matniy tadqiqi
amalga oshirildi

Article Details

Как цитировать:

Jo‘rayev, M. . (2023). BUXORO VA XIVA TARIXNAVISLIK MAKTABLARIDA DINIY MASALALAR YUZASIDAN CHIQARILGAN FARMONLARNING O‘RGANILISHI HAMDA ULARNING MATNIY TADQIQI. Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения, 2(3), 47–52. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdaf/article/view/13996

Библиографические ссылки:

Sh.M.Mirziyoev. “Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo

etamiz”. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2016

Ш. Атажанов, В. Ишкувватов. З. А.Илхомов. Узбек хонликлари тарихшунослиги. Т.

Б.29

Devonbegi- xon devonining sardori qarang:Vohidov SH,Xoliqova R. Markaziy Osiyodagi

boshqaruvi52

tarixidan ( XIX-XX asr boshlari)-T:Yangi asr avlodi,2006

Is’hoqov Mirsodiq Mirsultonovich, Alimova Rahima Ruskulovna. Arxivshunoslik.

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, 2020

Hoshimov S. “Manbashunoslik va tarixshunoslik” fanidan o`quv-uslubiy majmua”.

Andijon-2018

O‘zR MDА F. I-323, 1-ro‘yxat, 912-yig‘majild

O‘zR MDА F. I-323, 1-ro‘yxat, 412, 468, 506-yig‘majildlar