Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования https://in-academy.uz/index.php/zdif <p>«Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar» - это национальная онлайн-конференция с открытым доступом, на которой публикуются обзорные тезисы, относящиеся к различным областям. Главная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для национальных ученых, и она направлена на продвижение междисциплинарных исследований. Все рукописи должны быть подготовлены на узбекском, английском или русском языках.</p> ru-RU Thu, 04 Apr 2024 11:49:56 +0000 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 TA’LIM TIZIMIDA MUAMMOLI OʿQITISH TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/29682 <p>Maqolada bugungi zamonaviy ta’lim sharoitda muammoli ta’lim texnologiyalarining ahamiyatli jihatlari, ta’lim oluvchilarning tanqidiy, mustaqil va ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, aqliy faoliyatni yanada rivojlantirish, muammoli vaziyatlar ularning turli echimlarini izlab topish, muammoli ta’limning samarali usullari, ahamiyati, xususiyatlari haqida umumiy ma’lumot berilgan.&nbsp;</p> N.Sh.Xasanova Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/29682 Fri, 05 Apr 2024 00:00:00 +0000 HISTORY OF ADDRESS IN THE RUSSIAN LANGUAGE https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/29799 <p>This article studiesthe question of the origin and formation of addresses in the Russian language.</p> V.A. Giyasova Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/29799 Mon, 08 Apr 2024 00:00:00 +0000 INSON HUQUQLARI https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/29805 <p>Maqola butun dunyoda inson huquqlarining buzilishiga yo’l qo’yilayotganligi va bu vaziyatning oldini olish uchun qanday choralar ko’rilayotganligi, qaysi dunyo tashkilotlari bu soha bo’yicha jiddiy shug’ullanayotganiga qaratilgan.</p> Mamadiyorova Madina Saydulla qizi Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/29805 Mon, 08 Apr 2024 00:00:00 +0000 ADABIYOT TURLARI: TAFOVUT VA AYNIYAT https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/29932 <p>Maqolda adabiyotning turlari va har turning o’ziga xos jihatlari tahlil qilingan. Adabiyot turlari o’rtasidagi farqli jihatlar aniqlangan hamda uning muhim jihatalari asoslangan.</p> Qurbonov Asqar Bahodir o’g’li Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/29932 Thu, 11 Apr 2024 00:00:00 +0000 МИЛЛИЙ ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА ЖАМИЯТДА ҒОЯВИЙ БИРЛАШУВГА ЭРИШИШ МАСАЛАЛАРИ https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/29938 <p>Ушбу мақолада миллий хавфсизликни таъминлашда жамиятда ғоявий бирлашувга эришиш масалалари таҳлил қилинган.</p> Мамаджанов Алишер Муратович Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/29938 Thu, 11 Apr 2024 00:00:00 +0000 ЖИНОЯТЛАРНИ ТЕЗ ВА ТЎЛА ОЧИШДА ДАКТИЛОСКОПИК ЭКСПЕРТИЗАСИНИНГ АХАМИЯТИ https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/29965 <p>Мақолада жиноятларни тез очишда дактилоскопик экспертизасининг тутган ўрни тўғрисида фикр юритилган. Ходиса содир бўлган жойни кўздан кечиришда кўл бармоқ изларини аниқлаш, олиш ҳамда “PAPILON” дастури ёрдамида бармоқ изларини кимга тегишли эканлигини аниқлаш тўғрисида таърифлар берилган.</p> Зулфуқоров Абдувахоб Абдумалик ўғли, Тохиржонов Жавлонбек Жамшид ўғли Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/29965 Fri, 12 Apr 2024 00:00:00 +0000 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, НА АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/29994 <p>В данной статье будет проведен сравнительный анализ фразеологизмов английского и узбекского языков, относящихся к сфере международного права. Согласно результатам исследования, в обоих языках фразеологизмы, относящиеся к данной сфере, имеют свои особенности, встречающиеся в основном в виде заимствований и устойчивых сочетаний. Результаты исследований являются значимыми для специалистов, работающих в области международного права, и могут служить теоретической основой для исследований в области сравнительной лингвистики и фразеологии.</p> Исанова Феруза Тулькиновна Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/29994 Mon, 15 Apr 2024 00:00:00 +0000 ABDULLA ORIPOV-O’ZBEKISTON XALQ SHOIRI https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/29995 <p>Abdulla Oriov oilasi, hayoti, O’zbek she’riyatiga qo’shgan hissasi va erishgan yutuqlari.</p> Ochilova Mushtariy Behzod qizi Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/29995 Mon, 15 Apr 2024 00:00:00 +0000 ПРОСТАТИТЫ https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/30105 <p>В статье приведены данные о простатитах, их причинах развития и способствующих факторах, симптомы и клиническое проявление, а также диагностика и лечение. В целом, простатиты - серьезное заболевание, которое требует своевременной диагностики и лечения. Если у вас есть подозрения на простатит, обязательно обратитесь к врачу для получения профессиональной консультации и назначения соответствующего лечения.</p> Саидов Нурбека Дилшодбекович, Пардаев Сарвар Зиёев, Мирзаев Шахзод Икрамович, Аллазов Салах Аллазович Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/30105 Tue, 16 Apr 2024 00:00:00 +0000 AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA TIJORAT BANKLARINING ROLI https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/30131 <p>Ushbu maqolada aholining moliyaviy savodxonligini oshirishda tijorat banklarining muhim rolini ta'kidlaydi. Unda moliyaviy savodxonlikning jismoniy shaxslarga ongli moliyaviy qarorlar qabul qilish va pullarini samarali boshqarish imkoniyatini berishdagi ahamiyati muhokama qilinadi. Izohda tijorat banklari tomonidan moliyaviy bilim va ko'nikmalarni oshirish bo'yicha moliyaviy ta'lim dasturlari, onlayn resurslar va shaxsiy yo'riqnomalar kabi tashabbuslarga urg'u berilgan. Shuningdek, u moliyaviy savodxonlikni oshirishning moliyaviy barqarorlik va iqtisodiy o'sishga olib keladigan shaxslar va jamoalarga ijobiy ta'sirini ta'kidlaydi. Umuman olganda, izohda tijorat banklari aholining moliyaviy savodxonligini oshirish va moliyaviy farovonlikni oshirishda muhim rol o‘ynashini ta’kidlaydi.</p> Boboyeva Surayyo Xamroyevna , Sa'dullayeva Farangiz Umidillo qizi Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/30131 Wed, 17 Apr 2024 00:00:00 +0000 IMOM BUXORIY HADISLARIDA UCHRAYDIGAN “IT” KONSEPTI https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/30206 <p>Imom Buxoriyning to’plagan hadislari islom olamida eng ishonchli manbalardan biri sifatida qayd etiladi. Uning “Al-Jomi’ as-Sahih” (Ishonarli to’plam) asari haqida so’z ketganda shuni aytish mumkinki, mazkur manba Islom ta’limotida Qu’roni karimdan keyin asosiy manba sifatida foydalaniladi. Ushbu kitobda turli mavzudagi hadislar o’rin olgan bo’lib, it haqida qariyb 50 ga yaqin hadislarni topish mumkin.</p> Qurbonova Gulmera Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/zdif/article/view/30206 Thu, 18 Apr 2024 00:00:00 +0000