«BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILAR NUTQINI O’STIRISHDA SINTAKTIK ISHLAR»

Main Article Content

Yuldasheva Saboxat Avazxanovna

Аннотация:

Maqolada nutq o’stirish tushunchasi, o’quvchilar nutqini o’stirishning mavjud
ahvoli, ona tili darslarida nutq o’stirishning shakl va vositalari, nutq o’stirishda noan’anaviy
usullardan foydalanish haqida so’z yuritiladi

Article Details

Как цитировать:

Yuldasheva , . S. (2023). «BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILAR NUTQINI O’STIRISHDA SINTAKTIK ISHLAR». Наука и технология в современном мире, 2(16), 9–11. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/16068

Библиографические ссылки:

Azimov, Yunus, and Rustambek Qo'ldoshev. Husnixatga o'rgatishning amaliy asoslari.

GlobeEdit, 2020

Bo’ri Ziyamuhammedov, Mamarajab Tojiyev. Pedagogik texnoloya zamonaviy o’zbek

milliy modeli. Toshkent, 2009.

Azizxo’jayeva N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent, 2006

Nematov, R. A., & Almanov’s, Q. O. (2022). THE ROLE OF HISTORICAL SOURCES IN THE

STUDY OF THE HISTORY OF THE TURKISH EMPIRE. American Journal Of Social Sciences And

Humanity Research, 2(10), 25-31.

Ochilov, I. (2023). IMPORTANCE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN FORMING

THINKING AND SKILLS IN HISTORY LESSONS. Science and innovation, 2(B4),