RUHIY RIVOJLANISHI SUSTLASHGAN BOLALARNI TARBIYALASHDA OILA VA MAKTAB HAMKORLIGI

Main Article Content

Mirbabayeva Nodira Soliyevna
Abdullayeva Rayyona Alisher qizi

Аннотация:

Maqolada bugungi kunda ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarni ko`payib ketish sabablari, barataraf etish yo`llari, ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar hayotida oila va maktab hamkorligida ishlab bolalarni rivojlantirish, ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning hayotida ota, ona va ustozlarning o`rni yoritib berilgan.

Article Details

Как цитировать:

Mirbabayeva, . N., & Abdullayeva, R. . (2023). RUHIY RIVOJLANISHI SUSTLASHGAN BOLALARNI TARBIYALASHDA OILA VA MAKTAB HAMKORLIGI. Наука и технология в современном мире, 2(16), 54–56. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/16481

Библиографические ссылки:

M.U.Xamidova " maxsus pedagogika " Toshkent 2018.

ilmfanvatalim.uz .

Soliyevna, Mirbabayeva Nodiraxon. "Family and school cooperation in raising children

with Down syndrome." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE &

INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 236-

Soliyevna, Mirbobayeva Nodirakhan. "FORMATION OF PROFESSIONAL DIRECTION OF

FUTURE DEFECTOLOGISTS." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.3

(2023): 546-550.

Solievna, Mirboboeva Nodirakhan. "FORMATION OF PROFESSIONAL MOTIVATION IN

FUTURE DEFECTOLOGISTS." Confrencea 3.03 (2023): 138-142.

Soliyevna, Mirbobayeva Nodirakhan. "IMPROVING THE CONDITIONS FOR THE

FORMATION OF PROFESSIONAL MOTIVATION OF FUTURE DEFECTOLOGISTS IN THE

PROCESS OF PEDAGOGICAL EDUCATION." Open Access Repository 4.2 (2023): 335-341.

Xonbabayeva, Madinabonu, and Nigora Mirzaolimova. "MAKTABGACHA YOSHDAGI

BOLALARDA IBORALI NUTQNI SHAKLLANTIRISH BOSQICHLARI." Development and

innovations in science 2.4 (2023): 14-18.

QIZI, XONBABAYEVA MADINABONU ASQARJON. "THE IMPORTANCE OF USING FAIRY

TALE THERAPY IN THE PRIMARY CLASSES OF A SPECIAL EDUCATIONAL INSTITUTION."

Scienceweb academic papers collection (2023).

Hatamjon o‘g‘li, Haydarov Islomjon. "TECHNOLOGIES FOR THE FORMATION OF THE

SKILL OF CREATIVE THINKING IN WEAK AUDITORY STUDENTS." INTERNATIONAL JOURNAL

OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429

11 (2022): 265-271.

Hatamjon o‘g‘li, Haydarov Islomjon. "ENVIRONMENTAL EDUCATION OF HEARINGIMPAIRED PRESCHOOL CHILDREN BY SHAPING THEIR KNOWLEDGE OF NATURE." Galaxy

International Interdisciplinary Research Journal 11.3 (2023): 510-513.

11.Hatamjon o’g’li, Haydarov Islomjon. "EDUCATION OF STUDENTS WITH HEARING

DEFECTS THROUGH SCIENCE LESSONS DEVELOPMENT OF SPEECH AND THINKING." Open

Access Repository 4.3 (2023): 837-844.

Azimjon o‘g, Oppoqxo‘jayev Xojixuja. "INCLUSIVE EDUCATION SYSTEM PROGRESS OF

THE PROCESS." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY

RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 199-206.

15. Oppokkhujayev, Khojikhuja, and Ziyoda Shavkatova. "PEDAGOGICAL CONDITIONS

FOR THE FORMATION OF NATIONAL ETIQUETTE SKILLS IN ELEMENTARY SCHOOL

STUDENTS OF A SPECIAL EDUCATIONAL INSTITUTION." International Conference on

Multidisciplinary Research. Vol. 1. No. 1. 2023.

Xonbabayeva, Madinabonu. "NUTQ BUZILISHI BO'LGAN BOLALAR UCHUN IKKI TILLI

TA'LIM ASOSLARI." Наука и инновация 1.4 (2023): 231-234.

QIZI, XONBABAYEVA MADINABONU ASQARJON. "Logopedik mashg'ulotlarni olib

borishda sujok terapiyaning o'rni." International Multidisciplinary Conference Hosted from

Manchester, England. Scienceweb-National database of scientific research of Uzbekistan,