https://in-academy.uz/index.php/zdift/issue/feed Наука и технология в современном мире 2024-07-18T11:02:28+00:00 Open Journal Systems <p>«Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya» - это национальная онлайн-конференция с открытым доступом, на которой публикуются обзорные тезисы, относящиеся к различным областям. Главная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для национальных ученых, и она направлена на продвижение междисциплинарных исследований. Все рукописи должны быть подготовлены на узбекском, английском или русском языках.</p> https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/34843 JINOYAT PROTSESSIDA MUTAXASSIS FIKRIDAN DALIL SIFATIDA FOYDALANILISHI 2024-07-05T09:41:31+00:00 Sherzodbek Abduvahobov sherzodbekabduvahobov01@gmail.com <p>Jinoyat protsessida dastlabki tekshiruvga zaruriyat tug‘ilganda, maxsus bilimga ega bo‘lgan mutaxasislarga isbot qilishni amalga oshiruvchi mansabdor shaxslar tomonidan jalb qilinadi. Jumladan, dastlabki tekshiruv davomida mutaxassislar ishtirokiga ehtiyoj pul belgilarini qalbakilashtirish, giyohvandlik ekinlarini yetishtirish (<em>agronomlar</em>), giyohvandlik yoki psixotrop vositalari, ularning analoglarini saqlash (<em>farmasevtlar</em>), sog‘liqqa turli darajada zarar yetkazish (<em>shifokorlarning dastlabki tibbiy xulosasi</em>), elektron dalillarni qayd etish, qurol-yarog‘ yoki o‘q-dorilarni noqonuniy muomalaga chiqarish, diniy mazmundagi adabiyotlarni ajratib olish belgilarini baholashda yuzaga keladi.</p> 2024-07-04T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/34844 FORMATION OF CREATIVITY IN PRIMARY CLASSES 2024-07-05T09:44:00+00:00 Abitkhan Shakirov info@in-academy.uz <p>The article highlights the main issues related to the formation of creativity among primary school students. Teaching art subjects, in particular art and music lessons in the context of teaching spirituality, is one of the fundamental knowledge acquired in secondary schools. The disciplines of art determine the direction in the development of the environment, based on such concepts of universal human values ​​as philanthropy and morality, which are more capaciously and clearly explained by objects of art. At the same time, educating elementary school students in the beginnings of fine arts and the art of music play a major role in mastering the concept of spirituality and morality. Also in the formation of creativity, the need to be vigilant in correctly mastering a given subject is a key approach when teaching various subjects</p> 2024-07-04T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/34845 ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 2024-07-05T09:46:29+00:00 А. Т. Матчанов info@in-academy.uz С.П. Есемуратова info@in-academy.uz Г. П. Есемуратова info@in-academy.uz <p>Maqolada stress tushunchasi ochib berilgan. Rivojlanish bosqichlari, sabablari, oqibatlari va stress bilan kurashish usullariga e'tibor beriladi.</p> 2024-07-04T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/35279 KIBERMAKONDA AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA RISKLARNI BAHOLASH 2024-07-18T11:02:28+00:00 Farrux Muxtorov info@in-academy.uz Boburmirzo Sodiqov info@in-academy.uz <p>Ushbu tezis an'anaviy va ilg'or metodologiyalarni o'rganib, axborot xavfsizligini ta'minlashda xavflarni baholashning muhim rolini o'rganadi.</p> 2024-07-17T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024