«Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya» - это национальная онлайн-конференция с открытым доступом, на которой публикуются обзорные тезисы, относящиеся к различным областям. Главная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для национальных ученых, и она направлена на продвижение междисциплинарных исследований. Все рукописи должны быть подготовлены на узбекском, английском или русском языках.

Опубликован: 2023-06-02

КИЧИК ЧАНОҚДАГИ ОПЕРАЦИЯДАН КИЙИН ҲОСИЛ У ЛГАН ИТИШМАЛАР ҚИЗЛАРГА ТАСИРИ

Рузиева Нодира Хакимовна, Суннатиллаева Севара Абдусаттор қизи, Абулкосимова Дилором Худойбердиевна

12-13

2023-06-01

BUYRAK ANTOMIYASI , TOPOGRAFIYASI VA BUYRAKDA KUZATILADIGAN PATOLOGIK HOLATLAR

Uzoqov Jafarbek Erkinjon o’g’li, Qurbonov Sevinchbek Birodar o’g’li,, Allayorov Akmalbek Mansurbek o’g’li, Safaraliyev Javohir O’tkir o’g’li, Iskandarov Laziz Ulug’bek o’g’li

14-21

2023-06-02

RUHIY RIVOJLANISHI SUSTLASHGAN BOLALARNI TARBIYALASHDA OILA VA MAKTAB HAMKORLIGI

Mirbabayeva Nodira Soliyevna, Abdullayeva Rayyona Alisher qizi

54-56

2023-06-06

ANGLIYA ADABIYOTIDA XIZMATKOR (OQSOCH) OBRAZINI YARATISHDA LINGVOPOETIK VOSITALAR

Abdugapir Kasimov Abdikarimovich, Tursunova Sarvinozxon Obidjon qizi

59-60

2023-06-07

ELEKTR ENERGIYASINI SIMSIZ UZATISHNING MUHIMLIGI VA UNING QO’LLANISH SOHALARI

Ataullayev Nodir Odilovich, Tog’ayev Islom Bekpo’lat o’g’li, Abdullayev Ulug'bek Yoqubjon o'g'li

66-68

2023-06-08

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

Хожаметова Бибимарьям Каиповна, Садикова Адалат Маратовна, Артыкова Гульноза Арыслан кызы

72-74

2023-06-09

ВЛИЯНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ НА РУССКИЙ ЯЗЫК

Абдирашидова Элеонора Бахытбаевна

86-87

2023-06-10

XUDOYORXONNING UCHINCHI HUKUMRONLIK DAVRI

Rustamov Umidjon

88-91

2023-06-10

ИЖТИМОИЙ ТАРАҚҚИЁТ ВА ТАЪЛИМ ДИАЛЕКТИКАСИ

Хакимов Эркин Тўйчиевич

96-99

2023-06-12

AGROLANDSHAFTLARNI TADQIQ ETISHNING AMALIY VA METODIK ASOSLARI

Kalilaev T. T, Embergenov N. J, Xudaybergenov Y.G

111-112

2023-06-15

MY SQL MA’LUMOTLAR BAZASINI BOSHQARISH TIZIMINING IMKONIYATLARI

Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li, Sirojev Nurbek G‘ulomiddin o‘g‘li, Negmatova Sevinch Ergash qizi

138-144

2023-06-16

TEACHING ENGLISH THROUGH LITERATURE

Nozima Eshmirzayeva

145-147

2023-06-16