https://in-academy.uz/index.php/zdpp/issue/feed Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования 2024-04-17T08:50:30+00:00 «Innovative Academy RSC» LLC info@innacademy.uz Open Journal Systems <p>«Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar» - это национальная онлайн-конференция с открытым доступом, на которой публикуются обзорные тезисы, относящиеся к различным областям. Главная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для национальных ученых, и она направлена на продвижение междисциплинарных исследований. Все рукописи должны быть подготовлены на узбекском, английском или русском языках.</p> https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/29690 MASOFAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDA AXBOROT VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH 2024-04-06T07:31:40+00:00 Barno Axmedova info@in-academy.uz <p>Ushbu maqolada masofaviy ta'lim texnologiyalarida axborot va telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bo’yicha maqolada firkr mulohazalar keltirilgan.</p> 2024-04-05T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/29776 RAQAMLI IQTISODIYOTNING MAQSAD VA VAZIFALARI VA UNING O'ZBEKISTONDA RIVOJLANISHI 2024-04-08T06:39:01+00:00 Sherqo’zi Raxmatov info@in-academy.uz Gulnoza Berdiyeva info@in-academy.uz <p>So'ngi vaqtlarda "raqamli iqtisodiyot" tushunchasi juda ko'p marta qo'llanilmoqda. Darhaqiqat, ko'plab rivojlangan mamlakatlarda raqamli iqtisodiyot ularning rivojlanish omillariga sezilarli darajada ta'sir o'tkazgan. Jamiyat hayotida raqamli iqtisodiyot muhim rol o'ynaydi.</p> 2024-04-08T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/29782 BOSHLANGʻICH SINF OʻQUVCHILARIGA KUNDALIK.COM WEB PORTALINING TAʼSIS ETILISHI 2024-04-08T06:48:48+00:00 Dilfuza Vasiyeva info@in-academy.uz Farangiz Nodirova info@in-academy.uz <p>Boshlangʻich sinf oʻquvchilarining kundalik com dasturiga oʻtishining taʼsis etilishi va bu dasturning oʻquvchilar uchun afzalliklari</p> 2024-04-08T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/30096 BADIIY VA JONLI DIALOGIK NUTQ XUSUSIYATLARI 2024-04-17T08:50:30+00:00 Aziza Eshqurbonova eshkurbanovaaziza@gmail.com <p>Mazkur maqolada badiiy matnning mazmunli tarkibi bo`lgan badiiy dialoglar haqida so`z yuritiladi. Badiiy dialogik nutq va jonli dialogik nutqning farqli xususiyatlari to`g`risida fikrlar bayon etilgan. Dialoglar badiiy matnda qahramonlarning o‘zaro fikr almashish jarayonigina emas, balki qahramonlar dunyoqarashini aks ettiruvchi, kitobxonda ularga nisbatan salbiy yoki ijobiy fikrni uyg`otuvchi, muallif niyatini ro‘yobga chiqaruvchi muhim ahamiyatga ega bo‘lgan hodisa sifatida tadqiq qilingan.</p> 2024-04-16T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2024