Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования https://in-academy.uz/index.php/zdpp <p>«Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar» - это национальная онлайн-конференция с открытым доступом, на которой публикуются обзорные тезисы, относящиеся к различным областям. Главная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для национальных ученых, и она направлена на продвижение междисциплинарных исследований. Все рукописи должны быть подготовлены на узбекском, английском или русском языках.</p> ru-RU info@innacademy.uz («Innovative Academy RSC» LLC) info@innacademy.uz (Nurislom Akbarov) Thu, 04 Apr 2024 11:52:27 +0000 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 MASOFAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDA AXBOROT VA TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/29690 <p>Ushbu maqolada masofaviy ta'lim texnologiyalarida axborot va telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bo’yicha maqolada firkr mulohazalar keltirilgan.</p> Axmedova Barno Abdiyevna Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/29690 Fri, 05 Apr 2024 00:00:00 +0000 RAQAMLI IQTISODIYOTNING MAQSAD VA VAZIFALARI VA UNING O'ZBEKISTONDA RIVOJLANISHI https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/29776 <p>So'ngi vaqtlarda "raqamli iqtisodiyot" tushunchasi juda ko'p marta qo'llanilmoqda. Darhaqiqat, ko'plab rivojlangan mamlakatlarda raqamli iqtisodiyot ularning rivojlanish omillariga sezilarli darajada ta'sir o'tkazgan. Jamiyat hayotida raqamli iqtisodiyot muhim rol o'ynaydi.</p> Raxmatov Sherqo’zi Olimovich, Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/29776 Mon, 08 Apr 2024 00:00:00 +0000 BOSHLANGʻICH SINF OʻQUVCHILARIGA KUNDALIK.COM WEB PORTALINING TAʼSIS ETILISHI https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/29782 <p>Boshlangʻich sinf oʻquvchilarining kundalik com dasturiga oʻtishining taʼsis etilishi va bu dasturning oʻquvchilar uchun afzalliklari</p> Vasiyeva Dilfuza Dilshod qizi, Nodirova Farangiz Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/29782 Mon, 08 Apr 2024 00:00:00 +0000 BADIIY VA JONLI DIALOGIK NUTQ XUSUSIYATLARI https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/30096 <p>Mazkur maqolada badiiy matnning mazmunli tarkibi bo`lgan badiiy dialoglar haqida so`z yuritiladi. Badiiy dialogik nutq va jonli dialogik nutqning farqli xususiyatlari to`g`risida fikrlar bayon etilgan. Dialoglar badiiy matnda qahramonlarning o‘zaro fikr almashish jarayonigina emas, balki qahramonlar dunyoqarashini aks ettiruvchi, kitobxonda ularga nisbatan salbiy yoki ijobiy fikrni uyg`otuvchi, muallif niyatini ro‘yobga chiqaruvchi muhim ahamiyatga ega bo‘lgan hodisa sifatida tadqiq qilingan.</p> Eshqurbonova Aziza Bozor qizi Copyright (c) 2024 https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/30096 Tue, 16 Apr 2024 00:00:00 +0000