QORAQALPOǴİSTONDA ERLARNI REKUL`TIVACIYALASH ISHLARINI FAOLLASHTIRISH MASALALARI

Main Article Content

Reimov Nietbay Baynazarovich
Turdıshev Bekmurat Xojamuratovich
Reimov Ómirbay Nietbaevich
Xojamuratov Salamat Bekmuratovich

Аннотация:

Qoraqalpoǵiston Respublikasida suv taqchilligi kuchayib, qurib borayotgan Orol dengizi qoridan har yil 16 million tonnadan kuproq changli-tuzangli-tuzlar aralashmasi ekish erlariga kelib tushmaqda. Erlarning degradaciyalanishb har xil sabablar bilan faol foydalanishdan chiqib ketish jarayonlari  kuchayib bormaqda. Bunga asosiy sabablardansuv tanqisligi, dehqonchilik uchun zarur bwlgan suv ehtiyojining 1999-2001 chi yillari  39-41% ga, 2007-2010 chi yillari 50-55% ga  va sungi yillari suv ta`minati 54-58 %gacha kamayishi, Orolga umuman suv tushmay quyganligi, insoniyatni tashvishlantiradi.

Article Details

Как цитировать:

Reimov , N., Turdıshev , B., Reimov , Ómirbay ., & Xojamuratov , S. . (2024). QORAQALPOǴİSTONDA ERLARNI REKUL`TIVACIYALASH ISHLARINI FAOLLASHTIRISH MASALALARI. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 4(2), 7–13. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/26978

Библиографические ссылки:

Ózbekiston Respublikasi Prezidenti 2020 yil 28 yanvardagi PQ-4574 sonli qarorida qishloq xójaligini barqaror rivojlantirishda yer va suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishni táminlash hamda atrof-muhitni muhofaza qilish tizimlaridan foydalanilish» tóǵrisida. Toshkent. 2020 yil 28 yanvar.

Реймов Н.Б. и другие.Сохранение, повышение плодородия почв и улучшение агроэкологии в Каракалпакстане.//Материалы IV Европейской конференции по сельскому хозяйству, утвержденные по инициативе ассоциации экономических перспектив и образования.В образовании. Австрия Вена. 23 декабря 2014 г.Reimov N.B. i dr. Soxranenie, povıshenie plodorodiya pochvı i uluchshenie agroekologii v Karakalpakstane.//Materialı IV Evropeyskoy konferencii po sel`skomu xozyaystvu provedennoe po iniciativu associacii perspektivnıx issledovaniy i vısshego obrazovanie «Vostok-Zapad». Avstriya. Vena. 23-dekabrya 2014g.

Turdıshev B.X., Reimov N.B. i dr.The Effekt of Water Shortage on the Fral Sea on the Produktivity of Agrikultural Crops. //Jurnal jf Survey in Fishiries Sciieces. 10 (3s) 1218-1224. 2023 y. marts. 1218-1224pp.

4. Reimov N.B., Utepbergenova V.M. Development of Cultivated Pastures in the Ecological Crisis and Water Deficiency in the Aral Sea Area.//EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) - Peer Reviewed Journal. Volume: 7| Issue: 12| December 2021|| Journal DOI: 10.36713 || SJIF Impact Factor 2021: 8.047. 296-298 pp. 2021 5 paper

Reimov N.B., Kdirbaeva G.U. Issues of agricultural specialization and improvement of crops agrotechnology in the aral sea region. //Epra international journal of «Research & development». Sjif impact factor 2021: 8.013| isi i.f.value:1.241| journal doi: 10.36713/. (ijrd). 147-148 pp. 24-12-2021.

Reimov N.B., Reymov O.N., Djolımbetov O.N., Reymova F.N. Rekultivaciyalangan erlarda jońıshqa jetistiriwdiń tiykarǵı ilajları. Rekomendatsiya. Nókis 2022. 1,25b/t.

Reimov N.B., Utepbergenova V.M. Deficiency of cultural conditions for improved plants. //British Journal of Global Ecology and Sustainable Development Volume-16, May, 2023 ISSN (E): 2754-9291, SJIF-5,576, JIF -8,355, 111-113 pp.

Reimov N.B., Kdirbaeva G.U. Suv tanqisligida Qoraqalpoǵistonda qishloq xójaligi ixtisoslashuvini takomillashtirish. //Xorazm Ma`mun akademiyasi Axborotnomasi. 2023-6-1. İyun soni. OAK ruyxatidagi jurnal). 211-215 betlar.