N-TARTIBLI O‘ZGARMAS KOEFFISIENTLI BIRJINSLI BO‘LMAGAN CHIZIQLI DIFFERINSIAL TENGLAMALARNI YECHISHNING ZAMONAVIY METODLARI

Main Article Content

Muhammadieva Maftuna Akbar qizi
Ahmadullaeva Sabina Radiqovna

Аннотация:

Ushbu maqola differinsial tenglama  faninining  n-tartibli o‘zgarmas koeffisientli birjinsli bo‘lmagan chiziqli differinsial tenglamalarni yechishning zamonaviy usullarini o’rganishga bag‘ishlangan. Shuningdek , maqolada o‘quvchilarni matematik va fizik  fikrlashini va tasavvurini rivojlantirishda n-tartibli o‘zgarmas koeffisientli birjinsli bo‘lmagan chiziqli differinsial tenglamalarni yechishning zamonaviy metodlari atroflicha o‘rganilgan. Ushbu maqola o‘rganuvchilarga nisbatan yaxshiroq tushunish va yaxshi natijalarga erishishga yordam beradi.

Article Details

Как цитировать:

Muhammadieva, M. ., & Ahmadullaeva, S. (2024). N-TARTIBLI O‘ZGARMAS KOEFFISIENTLI BIRJINSLI BO‘LMAGAN CHIZIQLI DIFFERINSIAL TENGLAMALARNI YECHISHNING ZAMONAVIY METODLARI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 2(2), 70–75. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/27104

Библиографические ссылки:

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020 yil 7 maydagi № PQ-4708 qarori asosida «Matematika sohasida ta’lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qarori. Uzbekistan.

SH.R.Sharipov.Oddiy differinsial tenglamalar .Toshkent “O’qituvchi”1992

Ya.Muxtorov,A.Soleev. Differensial tenglamalar bo’yicha misol va masalalar. SamDU o’quv-uslubiy Kengashining 2010-yil

Ya. Muxtorov., F.R.Tursunov., D.S.Shodiyev «Differensial tenglamalar» fanidan o’quv – uslubiy majmua. – Samarqand: SamDU nashri, 2010. – bet.

Esirgapovich, Karshiboev Shavkat. "IMPROVING THE METHODOLOGY OF USING SOFTWARE IN ORGANIZING VIRTUAL LABORATORY COURSES IN PHYSICS." International Journal of Pedagogics 3.11 (2023): 17-26.

Farhodovna A. M. et al. Pedagogical Bases of Teaching Physics //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2023. – Т. 16. – С. 67-70.