DALALARDAGI PAXTANI YIG‘IB TERIB OLISHGA TAYYORLASH VA TERIMNI TASHKIL ETISH TARTIB QOIDALARI

Main Article Content

Otaboyev Muhammad Faxriddin o‘g‘li
Maxamadov Mirsaid Axmad o‘g‘li

Аннотация:

Paxtachilik xo‘jaliklarida yig‘im-terim ishlarini boshlashdan oldin barcha dalalar g‘o‘zaning ochilishiga qarab qaysi dala mashinada yoki qo‘lda terilishi bo‘yicha grafik tuzib chiqiladi. Dalani mashinada yoki qo‘lda terishga tayyorlashda g‘o‘zani defoliasiya va desikasiya qilish muhim ahamiyatga ega. Bunday usulda g‘o‘za barglarini terim oldidan sun’iy to‘ktirish terim mashinalari ish unumini oshirish bilan birga terilgan paxtaning ifloslik darajasini ham birmuncha kamaytirisha olib keladi. O‘z muddatida va yuqori sifatli o‘tkazilgan defoliasiya ko‘saklarning yetilishi va ochilishini tezlashtirib, birinchi terim paxtasini sovuq tushguncha yig‘ishtirib olishga imkoniyat yaratadi. Maqolada paxtani yig‘ib terib olishga tayyorlash va sifatli terim jarayonini tashkil etish bo‘yicha malumotlar berilgan.

Article Details

Как цитировать:

Otaboyev, M., & Maxamadov, M. . (2023). DALALARDAGI PAXTANI YIG‘IB TERIB OLISHGA TAYYORLASH VA TERIMNI TASHKIL ETISH TARTIB QOIDALARI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(6), 16–22. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/16238

Библиографические ссылки:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-fevraldagi “Qishloq xo‘jaligida bilim va innovatsiyalar tizimi hamda zamonaviy xizmatlar ko‘rsatishni yanada rivojlantirish to‘g‘risida”gi PF-6159-son farmoni-www.lex.uz

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-iyulda qabul qilingan “Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash va oziq-ovqat sanoatini yanada rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4406-son qarori -www.lex.uz

Қурбонов, Эрмамат. "ОБОСНОВАНИЕ ШИРИНЫ МЕЖДУСЛЕДИЯ ЗУБЬЕВ РЫХЛИТЕЛЯНАВЕСНОГО БОРОНОВАЛЬНОГО АГРЕГАТА." Eurasian Journal of Academic Research 2.12 (2022): 997-1002.

Adhamov A., Ungarov A., Jo‘lbekov I. PROSPECTS OF USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT //Journal of Agriculture & Horticulture. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 13-15.

Ungarov A. INNOVATIVE METHODS OF FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING //International Conference On Higher Education Teaching. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 107-109.

Ergashov A., Jo'lbekov I. OLMANI UZOQ MUDDATGA SAQLASHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 20-23.

Mamatova Y., Jo‘lbekov I., Adhamov A. QURITISH UCHUN MO’LJALLANGAN UZUM NAVLARINI TOVAR VA TEXNOLOGIK SIFATI TAHLILI //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 97-99.

Ungarov A., Sirojiddinov A. AGRAR SOHANI RIVOJLANTIRISHDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ISTIQBOLLARI //Eurasian Journal of Academic Research. – 2023. – Т. 3. – №. 1 Part 3. – С. 16-18.

Otaboyev M., Qabulov I. “Bek cluster” korxonasida paxta tolasini saqlashda foydalanilayotgan zamonaviy qurulmalar tasnifi. Paxta xom ashyosini saqlashda namlikning tolasifatiga ta’sirini ilmiy asoslash //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 174-177.

Tukhtаmishеv, S., R. Xudаybеrdiyеv, and G. Tukhtаmishоvа. "MЕCHАNIZЕD АPPАRАTUS FОR CUTTING MЕLОN FRUIT INTО АNNULАR SLICЕS." Science and innovation 2.A1 (2023): 252-255.

Ermatov V. QO ‘LLANILADIGAN ROTATSION ISH ORGANNING TUPROQNI SURUVCHI VA TUPROQQA ILASHUVCHI PICHOQLAR SONINI ANIQLASH //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 3 Part 2. – С. 37-41.