Евразийский журнал технологий и инноваций - это рецензируемый международный журнал с открытым доступом, в котором публикуются оригинальные исследования и обзорные статьи, относящиеся к различным областям. Основная цель состоит в том, чтобы предложить интеллектуальную платформу для международных ученых, и она направлена ​​на продвижение междисциплинарных исследований в прикладных науках. Все рукописи должны быть подготовлены на узбекском, таджикском, казахском, английском или русском языках и пройти тщательную рецензию.

Опубликован: 2023-06-05

DALALARDAGI PAXTANI YIG‘IB TERIB OLISHGA TAYYORLASH VA TERIMNI TASHKIL ETISH TARTIB QOIDALARI

Otaboyev Muhammad Faxriddin o‘g‘li , Maxamadov Mirsaid Axmad o‘g‘li

16-22

2023-06-03

SOVET DAVRIDA FARG‘ONA VILOYATIDA AHOLIGA TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH

Sharafiddinov Abdug‘affor, O‘lmasova E’tiborxon Sodiqjonovna

27-32

2023-06-03

XALQ O’YINLARI - ETNOMADANIYATNING TARKIBIY QISMI

Qosimjonova Nodirabegim Farxodjon qizi

33-35

2023-06-03

TALABALARNING IJODIY VA KASBIY TA'LIMIDA RAQAMLI RESURSLARDAN FOYDALANISH OMILLARI

Mavlonov Sherzod Hazratkulovich, Adilov Abduraim Nomozovich

36-40

2023-06-03

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR IMKONIYATLARIDAN TA’LIMDA SAMARALI FOYDALANISH

Abduraximov Doniyor Baxodirovich, Adilov Abduraim Nomozovich, Baxodirov Muzrob Doniyor o’g’li

41-45

2023-06-05

ОДДИЙ ДИФФЕРЕНСИАЛ ТЕНГЛАМАЛАРНИНГ АНАЛИТИК ЕЧИМИНИ MAPLE ДАСТУРИ ЁРДАМИДА ТОПИШ

Бутабоев Алимардон Алимжонович, Адилов Абдураим Намозович, Жонқобилов Жахонгир Тиркашевич

46-51

2023-06-05

ONLINE KURSLARNI TASHKIL ETISHDA WEB TEXNOLOGIYALARI

Butaboyev Alimardon Alimjonovich , Nuriyev Mansur Karimovich, Qilichev Sunnatullo Toxir o’g’li

52-56

2023-06-05

NEYRON TARMOQLARIGA ASOSLANGAN SPORT MASHG'ULOTLARI UCHUN SALOMATLIKNI ANIQLASH ALGORITMI

Ungarov Diyorjon Rustam o‘g‘li, Adilov Abduraim Nomozovich, Muxamadov Abdullajon To‘lqin o‘g‘li

57-59

2023-06-05

ANALYSIS OF CHUST-POP HILLS ON LIFE FORMS OF VEGETATION COVER

G.A. Ibrokhimova, N.M. Naraliyeva, M.M. Sayfiva, M.Z. Musaeva , A.K. Turgunbaev

60-64

2023-06-05

TAYANCH XARAKATLANISH TIZIMIGA XOS XUSUSIYATLAR

Muydinova Nigoraxon Abdulxamid qizi

68-69

2023-06-06

O‘ZBEKISTONDA TA’LIM TIZIMINI ISLOH QILISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA TARMOQ TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI

Yusupov Azizbek Xolmuxamatovich, Xudayberdiyev Rustamjon Xasanovich, Allayorov Abdumalik Isoqovich

70-77

2023-06-06

O’QUV JARAYONIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA KOMPYUTER SAVODXONLIGINING O’RNI

Yusupov Azizbek Xolmuxamatovich, Allayorov Abdumalik Isoqovich, Xudayberdiyev Rustamjon Xasanovich

78-81

2023-06-06

СОВРЕМЕННАЯ ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ ЖИВОПИСЬ

Сын Туякова Джамолиддина Араббоя

82-84

2023-06-06

UZUMNING SANOATBOP NAVLARINI YETISHRISH USULLARIGA DOIR MAVZULARNI INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANGAN HOLDA TASHKIL ETISH

Jo‘lbekov Ibrohim Salimqul o‘g‘li, Ungarov Azizbek Abdumo‘min o‘g‘li, Umrzoqova Iroda Sobirjon qizi, Adhamov Azizjon Rustam o‘g‘li

89-93

2023-06-07

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ

Гаимназаров Олимджон Гулмуратович, Агафонов Александр Алексеевич, Саидов Жасур Дониёр ўғли

94-99

2023-06-07

KOMBINATORIKANI GEOMETRIYA FANIGA TADBIQLARI

Bozorov Suxrob Baxodirovich

100-108

2023-06-07

AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'LIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA MOSLASHUVCHAN ELEKTRON TA'LIM USULLARINING IMKONIYATLARI

Mavlonov Sherzod Hazratqulovich, Adilov Abduraim Nomozovich , Nuriyev Mansur Karimovich

109-113

2023-06-07

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ РЕЧЕПОДОБНЫХ СИГНАЛОВ ДЛЯ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА

Мусаджанова Наргиза Абдувохид кизи, Рагачурина Нозима Акмаловна, Мусаджанова Дилобар Абдувохидовна

117-121

2023-06-08

SHAXMAT O‘YINIDA SHAXS PSIXOLOGIYASINI SHAKLANTIRISHDA NAZARIY VA AMALIY MUAMMOLARI

Xoliqov Umidjon Qo‘chqarovich, Xoliqova Sayyora Qo’chqarovna

122-126

2023-06-08

ENANTIOSEMIYA VA UNING OʻRGANILISHI

Eshmuratova Qunduz O‘roqovna

132-136

2023-06-08

LOVE CONCEPTION IN “VENUS AND ADONIS” BY SHAKESPEARE

Sevara Usmanova , Umidaxon Marifova

127-131

2023-06-08

AGRAR SOHADA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH TEXNOLOGIYALARI TAHLILI

Qurbanov Ermamat Sayfiddinovich, Ungarov Azizbek Abdumo`min o`g`li, Zafarova Nozima Xushyorjon qizi, Xolmatova Ozoda Zokir qizi

143-146

2023-06-09

UCHINCHI VA TO`RTINCHI DARAJALI TENGLAMALARNI YECHISHNING YANA BIR USULI

Nurbayev Abdurashid, Агафонов Александр Алексеевич, Savronov Doston Rustamovich

147-151

2023-06-09

ТЎРТ ЎЛЧОВЛИ ГАЛИЛЕЙ ФАЗОСИДА СИРТ ИНДИКАТРИСАСИ

Нурбаев Абдурашид, Худойқулов Рустам, Сайфуллаев Бехруз

152-160

2023-06-09

BUZILGAN YERLARDA REKULTIVATSIYALASH VA TUPROQ BILAN QOPLASH ISHLARINI TASHKIL ETISHNING XUSUSIYATLARI

Egamova Dilchehra Adizovna, Hojiqulova Mahfuza Olimjon qizi, Toshpo‘latova Ruxshona Uyg‘un qizi

167-172

2023-06-10

SANOATDA RESURSLARDAN FOYDALANISH VA UNING TEJAMKORLIK STRATEGIYASI

Sayfullayev Siroj Ikrom og’li, Abduvaliyev Doniyorbek Baxromjon o’g’li

178-181

2023-06-10

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВЫХОДА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА IPO

Агзамхужаев Эзозбек Асилбекович

186-188

2023-06-10

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В 3-4 НАЦИОНАЛЬНЫХ КЛАССАX

Дилбар Курбанова, Зебо Тулкинова

189-191

2023-06-10

UMUMTALIM MAKTAB FIZIKA KURSINI O’QITISHDA METODOLOGIK MASALALARINI ROLI

Komilov Mirziyo Mirkamolovich, Xo’jayorov Jahongir Murotqosimovich, Isroilova Dilafro’z Nurali qizi

192-196

2023-06-13

“ZARYADLANGAN ZARRANING ELEKTROMAGNIT MAYDONDAGI HARAKATI” MAVZUSINI O‘QITISHNING NAZARIY MASALALARI

Kattabekov Rasul, Rahmanov Valijon Turdaliyevich, Davlatov O‘tkir Tog‘ayevich

197-201

2023-06-22

DAVLAT TILINI O‘RGATISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING ROLI

Yerjanova Saule Baymurzayevna, To‘ychiyeva Zuleyxa Hamroq‘lovna

202-206

2023-06-13