XALQ O’YINLARI - ETNOMADANIYATNING TARKIBIY QISMI

Main Article Content

Qosimjonova Nodirabegim Farxodjon qizi

Аннотация:

Ushbu maqolada xalq o’yinlari va ularning inson hayotidagi o’rni haqida so’z boradi.  Ongli mehnat va tajriba asosida turli o’yinlar paydo bo’ladi. Chunki o’yinlar boshqalar tajribasidan, ilg’orlar yutug’idan, keksalar ibratidan, avlodlar merosidan samarali foydalanishga imkoniyat yaratgan. Shuni alohida ta’kidlash kerakki, marosim, san’at, ijod kabi madaniyat turlarining vujudga kelishida va rivojlanishida o’yinlar o’ta muhim rol o’ynagan. Shuningdek, o’yin bolani katta hayotga tayyorlashda mashq vazifasini bajarib, kelajakda hayotda duch keladigan turli holatlarga ma’naviy tayyorlaydi. Agar bola o’yinda halol o’ynasa, keyinchalik
hayotda ham halol bo’ladi yoki bola o’yiniga qarab, uni qanday odam bo’lishini aytish mumkin, degan naqllar bekorga aytilmagan bo’lsa kerak.

Article Details

Как цитировать:

Qosimjonova, N. . (2023). XALQ O’YINLARI - ETNOMADANIYATNING TARKIBIY QISMI. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(6), 33–35. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/16241

Библиографические ссылки:

Karimov I. A. Istiqlol va ma’naviyat. —T.; 1994.

Karimov I. A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q. «Muloqot» jurn. 5-son. 1999-y.

Imomov K. va bosh. O‘zbek xalq og’zaki poetik ijodi. -T.: «O‘qituvchi» 1990.

Ashirov A. O‘zbek xalqining qadimiy e’tiqod va marosimlari. - Т.: ANavoiy

nomidagi O’zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2007

Galiyev Sh. O’zbek bolalar o’yin folklori. — Т.: Fan, 1998.

История первобытного общество. — М.: Наука, 1988.

История Узбекистана в источниках. — Т.: Фан, 1984.

Косвен И. Очерки истории первобитной культури. - М., 1957.