WEB SAYT KONTNENTLARIDAN AJRATIB OLINGAN MULTIMEDIALI MATN MA’LUMOTINI SIFAT KO`RSATKICHINI BAHOLASH

Main Article Content

Qodirov Ilxomjon Madaminjonovich

Аннотация:

Ushbu maqolada Web filratsiyaning qoniqarli natijalariga erishish uchun biz matnlar klassifikatsiyasidan foydalanuvchi yangi Web filtratsiya tizimini taklif etdik va amalga joriy etdik.  Shuningdek, qiziqarli mavzular kiritiladi: chaqnash kabi multimedia tarkibli Web sahifalar qanday to’g’ri va samarali filtrlashini tadbiq etilgan.

Article Details

Как цитировать:

Qodirov , I. . (2023). WEB SAYT KONTNENTLARIDAN AJRATIB OLINGAN MULTIMEDIALI MATN MA’LUMOTINI SIFAT KO`RSATKICHINI BAHOLASH. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(6), 65–67. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/16369

Библиографические ссылки:

Ovxunov I. A. Virtual borliq va unga mas’uliyatli munosabatni shakllantirishda axborotning roli //Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 11-15.

Овхунов, И. А. (2021). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ. Вестник науки и образования, (15-1 (118)), 66-69.

Охунов, И. А. (2020). Совершенствование педагогических условий развития ответственного отношения к виртуальной реальности у будущих учителей. Вестник науки и образования, (21-1 (99)), 59-61.

Abdunabievich, O. I. (2020). Responsible attitude towards virtual teaching in future pedagogues. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 8(12).

Ovkhunov I. A. et al. Improving Pedagogical Conditions For Developing A Responsible Attitude To Virtual Learning In Future Teachers //Psychology and education. – 2021. – Т. 58. – №. 1. – С. 4035-4041.

O’rinov Nodirbek Toxirjonovich, Numanjanov Abduraxmon Abdurasuljon o’g’li//Credit card fraud detection study using data methods. Volume 2 Issue 14, December 2022. https://doi.org/10.5281/zenodo.7463320