DIALEKTLARNING TILSHUNOSLIKDAGI O‘RNI

Main Article Content

Palvonnazarova Hayotxon Jamoladdin qizi
Atiyazov Saparbay Jumamuratovich

Аннотация:

Ushbu maqolada, shevalarning ko‘p qirraliligi va ularning til hodisalarini tushunishdagi ahamiyati, dialektlarning ta’rifi va xususiyatlarini o‘rganish, ularning o‘zgarishi va tarqalishiga ta’sir qiluvchi omillar, dialektlarni tahlil qilishda qo‘llaniladigan usul va yondashuvlar haqida fikr yuritilgan

Article Details

Как цитировать:

Palvonnazarova , H. ., & Atiyazov , S. . (2024). DIALEKTLARNING TILSHUNOSLIKDAGI O‘RNI . Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(2), 78–80. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/28067

Библиографические ссылки:

A. Yu. Aliyev “O‘zbek dialektologiyasidan materiallar” .Toshkent-1974.

N. Rajabov “O‘zbek shevashunosligi” Toshkent-1996.

G'. O. Yunusov “O‘zbek lahjalarining tasnifida bir tajriba” Toshkent-1936.

Xushanov. A O‘zga tilli maktablarda o’zbek tili dars shaklning tashkillashtirilishda shevaga xos so‘zlarning ahamiyati. Eurasian journalof academic research. № 3. 2022 yil. 983-985 b.