POLIMER MATERIALLAR VA ULARNING HOSSALARI

Main Article Content

Qosimov.A.S
Toshboyev Abdurazzoq Kamol O`g`li
Toshboyev Abdulakim Kamol O`g`li

Аннотация:

Ushbu maqolada polimerlar, polimer maxsulotlar, polimerlarning olinishi, polimerlarning tabiatga va atrof muhitga tasiri, polimerlarning xossalari, kimyoviy tuzilishi, polimer xolatlar, polimer mahsulotlarning deformatsiyaga, temperaturaga bog`liqligi haqida so'z boradi.

Article Details

Как цитировать:

Qosimov.A.S, Toshboyev, A., & Toshboyev , A. (2022). POLIMER MATERIALLAR VA ULARNING HOSSALARI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(6), 95–98. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/1720

Библиографические ссылки:

В. В. Пасынков, В. С. Сорокин Материалы Электронной техники. Москва. “Высшая школа”. 1987.

M. S. Bahodirxonov, S. Z. Zaynobiddinov, X. M. Madaminov Elektron texnikasi moddalari. – Toshkent “Yangi nashr” 2016-yil.

A. Teshaboyev, S. Zayniddinov, Sh. Ermatov. Qattiq jism fizikasi. Toshkent. “Moliya” Nashriyoti 2011.

http://www.aim.uz:

http://www.arxiv.uz

http://www.techno.edu.ru