SANOAT CHIQINDI SUVLARINI TOZALASH USULLARI

Main Article Content

B.B.Sobirov
Husanov Sultonbek Yusup o’g’li

Аннотация:

Tozalash inshootlari texnik-iqtisodiy asoslash jarayonida loyihalashtiriladi. Daryo havzalarida suvni oqizish va sanoat va maishiy chiqindi suvlarni tozalashning tuman sxemalarini joriy etish kapital qo‘yilmalar va ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirish imkonini bermoqda. Maishiy va sanoat oqava suvlarini birgalikda tozalash yuqori tozalash effektiga ega bo'lgan yirik aeratsiya stantsiyalarida amalga oshiriladi. Aeratsiya stantsiyalaridan o'tgan oqava suvlarning sifati 5 mgO dan o'zgaruvchan qattiq moddalar bilan tavsiflanadi

Article Details

Как цитировать:

Sobirov , B., & Husanov , S. . (2022). SANOAT CHIQINDI SUVLARINI TOZALASH USULLARI. Евразийский журнал академических исследований, 2(12), 48–55. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5613

Библиографические ссылки:

Zikiryaev A., Muxamedov G. Ekologik kimyo. T.:TDPU. – 2008. 3-11b.

Roy M Harrison Principles of Environmental Chemistry Published by The Royal Society of Chemistry, Thomas Graham House, Science Park, Milton Road, The Royal Society of Chemistry. Cambridge. 2007.

Karimova D.A., To’xtayev F.S. Ekologik kimyo. T.2020. 3-246 betlar.

Shamsidinova G.D., Karimova D.A. Ekologik kimyo. T.2010. 3-159 betlar

Mirziyoyev Sh.M. “Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to'g'risida”gi farmoni. 2017-yil 21-aprel. To`liq matn.

Mirziyoyev Sh.M. “2017-2021 yillarda maishiy chiqindilar bilan bog’liq ishlarni amalga oshirish tizimini tubdan takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qarori. 2017-yil, 21-aprel. To`liq matn.

Roziqov K.X., Negmatov S.S., Sobirov B.B. Atrof-muhit ekokimyosi. T-2012. 44-67 bet.

Karimova D.A., To’xtayev F.S. Sanoat ekologiyasi. T.2017. 103-109 bet.

Shamsidinova.G.D. Karimova D.A, A.S.Ilyasov Gidroekologiya. “Voris nashriyot” T. 2009. 23-59 bet.

Qudratov O. Sanoat ekologiyasi. T-2003. 21-22 b.

Turobjonov.S. Tursunov.T., Pulatov.X. Oqava suvlarni tozalash texnologiyasi Toshkent “Musiqa” nashriyoti 2010. 31-59 b.

Turobjonov.S.M. Niyazov, M.M., Tursunov.T.T. Pulatov.X.L.. Sanoat chiqindilarini rekuperatsiya qilish texnologiyasi. Toshkent. O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. 2011. 59-74 bet.

Otaboyev Sh., T.Iskandarov. “Kommunal gigiyena”. T. Ibn Sino nomidagi nashriyot–matbaa birlashmasi. 1994. 11-37 bet,

Xolliyev I., Ikromov A.. “Ekologiya”. T. Mehnat. 2001. 3-8 bet.

To’xtayev A. “Ekologiya”. T. O’qituvchi. 1998. 17-28 bet.

Xolmo’minov J. “Ekologiya va qonun”. Toshkent. Adolat. 2000. 3-89 bet.

Musayev M.N. Sanoat chiqindilarini tozalash texnologiyasi. O’zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashriyoti. T-2011. 46-67 bet.

Винокурова Н.Ф., Трушин В.В. Глобальная экология. М.: Просвещение, 1998. Стр. 3-62.

J.E. Andrews, P. Brimblecombe, T.D. Jickells, P.S. Liss and B. ReidAn Introduction to Environmental Chemistry SECOND EDITION 2004 by Blackwell Science Ltd a Blackwell Publishing company.

Чибисова Н.В., Долгань Е.К. Экологическая химия/ Калининград. – 1998. Стр. 33-40.