TIBBIY TA’LIMDA MULTIMEDIA

Main Article Content

Turdimurodov Baxtiyor Qurbonovich
Saydaxmatov Asrorbek Shuxrat o’g’li
Baxtiyorov Sultonbek Sanjar o’g’li
Rahmatov Shaxram Nodir o’g’li

Аннотация:

Ushbu maqolada tibbiyot oliy ta’lim tizimida talabalarga  amaliy ko’nikmalarni qadama-qadam bajarishni o’rgatish jarayoni va metodikasida talabalarning qobiliyatlarini oshirishga multimedia vositalariga alohida to’xtalgan. Talabalarning kreativ qobiliyatlarini takomillashtirish bugungi kundagi dolzarb muammolardan biri sanaladi. Shu sababli maqolamizda talabalarning multimedia vositalarni mustaqil takomillashishida e’tiborga olinishi lozim bo’lgan jihatlar ochib berilgan.

Article Details

Как цитировать:

Turdimurodov , B. . . ., Saydaxmatov, A. ., Baxtiyorov , S. ., & Rahmatov , S. . . (2022). TIBBIY TA’LIMDA MULTIMEDIA. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 56–59. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5617

Библиографические ссылки:

Tay Vaughan Multimedia: Making It Work, 8th Edition, 2017, p.481.

Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – T.: Moliya, 2016. – 192 b.

Hamdamova. M, “Yoshlarni intellectual salohiyatini rivojlantirish mexanizmining pedagogik-psixologik asoslari”, Toshkent 2007.

Doktorova Ye.A. Multimedia texnologii: Konspekt leksiy. Chast 2: /: – Ulyanovsk : UlGTU, 2018. – 74 s.

www.tuit.uz

ziyonet.uz