YOSH VOLEYBOLCHILARNI TAYYORLASHDA SAKROVCHANLIKNI AHAMIYATI

Main Article Content

Mustafayev Yoqubjon Хayrullayevich

Аннотация:

Mazkur maqolada yosh voleybolchilarni tayyorlashda sakrovchanlikni ahamiyati va sakrash jarayonida jismonan kuchga ega bo'lish, epchillik va chidamlilik hamda o'yin mobaynida bo'ladigan jo'shqin g'ayrat sportchining (o'yinchining) organizmida qon tomir, nafas olish organlari faoliyatini keskin yaxshi tomonga o'zgarishi haqida keng yoritilgan.

Article Details

Как цитировать:

Mustafayev , Y. . (2022). YOSH VOLEYBOLCHILARNI TAYYORLASHDA SAKROVCHANLIKNI AHAMIYATI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 117–120. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5674

Библиографические ссылки:

Voleybol. Rasmiy musobaqa qoidalari. // Rus tilidan A.Pulatov tomonidan tarjima qilingan. T.: 2002. - 79 b.

Isroilov Sh.X. Voleybol. // Olimpiya zaxiralari kollejlari talabalari uchun o’quv qo’llanma. T.: Tasvir, 2008. – 144 b.

Pulatov A. A. Isroilov Sh.Kh. Qurbonova M. A. Voleybol. // Jtilari II kurs mutaxassislik fanidan hisobot matnmari sifatida talab etiladi. T.: 2003. - 44 B.

Pulatov A. A. Voleybol. // Talab alariga mulljallangan amaldorlar bullami uti i kurs. t.: 2004. - 71 b.

Pulatov A. A. voleybolchilarda fastcorlick-sifatlovchi jarayonlar to'dasi uslubiylik. // koulanma uslubi. Vol.: 2008. - 38 b.