5-7-SINF INGLIZ TILI DARSLIKLARIDA LEKSIK- FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING LINGIVO-DIDAKTIK TAHLILI.

Main Article Content

Mamajonova Zilola Ilhomjon qizi
Yunusova Hilola Ravshan qizi

Аннотация:

Maqolada frazeologik birliklar haqida ma’lumot, ularning kelib chiqish tarixi va leksik-frazeologik birliklar ustida izlangan olimlar va ularning qarashlari haqida manbalar yoritib berilgan.

Article Details

Как цитировать:

Mamajonova , Z. ., & Yunusova , H. . (2022). 5-7-SINF INGLIZ TILI DARSLIKLARIDA LEKSIK- FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING LINGIVO-DIDAKTIK TAHLILI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 183–185. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5720

Библиографические ссылки:

Alekhina A.I. Frazeologik birlik va so’z. - Minsk, 1991 yil

Amosova N.N. Ingliz frazeologiyasining asoslari. - L .: Nauka, 1989.

Anichkov I.E. Tilshunoslikka oid ishlar. - Sankt-Peterburg: Nauka, 1997.

Babkin A.M. Rus frazeologiyasi, uning rivojlanishi va manbalari. - L.: Nauka, 1990.

Vinogradov V.V. Rus tilidagi frazeologik birliklarning asosiy turlari haqida. - M.: Nauka, 1986.