HAMZA HAKIMZODA NIYOZIYNING IJODIY VA PЕDAGOGIK FAOLIYATI

Main Article Content

Abdumalikov Fazliddin

Аннотация:

Ushbu maqolada Jadidchilik harakatining yorqin namoyondalaridan biri hisoblanmish Hamza Hakimzoda Niyoziyning hayoti, ijodiy faoliyati hamda pedagogik qarashlari haqida maʼlumot beriladi.

Article Details

Как цитировать:

Abdumalikov , F. . (2022). HAMZA HAKIMZODA NIYOZIYNING IJODIY VA PЕDAGOGIK FAOLIYATI. Евразийский журнал академических исследований, 2(12), 189–190. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5737

Библиографические ссылки:

U.Dolimov Turkistonda jadid maktablari.- T:Universitet 2006

Kаrimоv N. Хаmzа vа Cho’lpon // Uzbеkistоn аdаbiyoti vа sаn`аti.-1999.-18 iyun.

Mахmudоv О. Usuli jаdidni iхtirо kilub turib, yanа bоshklаrdаn shukоyat kilguchilаrgа tааjjub // Sаdоyi Fаrgоnа. -1914- 25 iyul.

Ziyoеv Х. Jаdidlаr хаrаkаtining siyosiy vа ijtimоiy-iktisоdiy zаmini (ХIХ аsr охiri ХХ аsr bоshlаri) //Jаdidchilik: islохоt, yangilаnish, mustаkillik vа tаrаkkiyot uchun kurаsh.- T Univеrsitеt,1999