TARBIYACHILARDAGI PEDAGOGIK MAHORATNI RIVOJLANTIRISHDA TA’LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Main Article Content

Xudoyberdiyeva Tursunoy

Аннотация:

Maktabgacha ta’lim tizimida o’quv faoliyatini tashkil etishning  mazmunini, vositalar va usullarini sifat  va samaradorligini oshirishga yo‘naltirilgandagina komil inson  asoslarini shakllantirishni ta’minlovchi ta’lim darajasiga erishish mumkinligi haqida fikr yuritilgan.Maktabgacha ta’lim tizimida faoliyat olib borayotgan pedagog-tarbiyachining innovatsion faoliyatini samarali amalga oshirish bolalar kamoloti uchun zarurligi to’g’risida bayon qilingan fikr yuritilgan.

Article Details

Как цитировать:

Xudoyberdiyeva , T. . (2022). TARBIYACHILARDAGI PEDAGOGIK MAHORATNI RIVOJLANTIRISHDA TA’LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 196–199. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5749

Библиографические ссылки:

Mamatqobilova Sh,Maktabgacha ta’lim muassasalarida tarbiya texnologiyasidan foydalanishning ahamiyati. .2016-[4b]

F.Qodirova,Sh.Toshpo’latova,N.Qayumova, M.A’zamova Maktabgacha pedagogika T-2019 y.[22]

B.R.Djurayeva, H.M.Tojiboyeva, G.M.Nazirova. Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarga ta’lim tarbiya berishning zamonaviy tendensiyalari. T-2013.[51b]

“Ilk qadam davlat dasturi” 2018 yil