SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION JARAYONLARNING EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHDAGI AHAMIYATI

Main Article Content

Aliyeva Musaffo G`ayrat qizi

Аннотация:

Ushbu maqolada sanoat korxonalarida innovatsion jarayonlar ekonometrik modellar omillari orqali ko`rib chiqilgan. Murakkab iqtisodiy jarayon sifatida, qaraladigan sanoat korxonalari faoliyatini tahlil qilish ekonometrik modellashtirishda muhim ahamiyat kasb etishi o`rganilgan.

Article Details

Как цитировать:

Aliyeva , M. . (2022). SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION JARAYONLARNING EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHDAGI AHAMIYATI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 207–209. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5770

Библиографические ссылки:

Mirziyoyev SH.M. Konstitusiya - erkin va farovon hayotimiz, mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirishning mustahkam poydevoridir. // О‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning О‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi qabul qilinganining 25 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasi. Toshkent, 2018.

Rakhimov A. N., Makhmatkulov G. K., Rakhimov A. M. Construction of conometric models of development of services for the population in the region and forecasting them //The American Journal of Applied sciences. – 2021. – Т. 3. Berdiyev J. Q. Theoretical fundamentals of enterprise economic power //Academicia Globe: Inderscience Research. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 1-6.

Ergashev T. K., Berdiev J. Q. THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF USING MODERN MANAGEMENT METHODS IN THE HOTEL INDUSTRY //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 4. – С. 849-859.

Rakhimov A. N. Econometric modeling of the development of educational services to the population of kashkadarya region //ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. – 2021. – Т. 11. – №. 2. – С. 1305-1312.

Dustkabilovich R. O., Oktyabrovna R. D. Educational quality in the era of globalization //Проблемы науки. – 2021. – №. 1 (60). – С. 36-39.

www.lex.uz – О‘zbekiston Respublikasi qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi