TIJORAT BANKLARINING QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORIDAGI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI

Main Article Content

Sobirov Jo’rabek

Аннотация:

Ushbu maqolada Respublikamiz tijorat banklarining qimmatli qog`ozlar bozoridagi faoliyati tahlil etilgan hamda rivojlantirish yo`llari ko`rib chiqilgan.

Article Details

Как цитировать:

Sobirov , J. . (2022). TIJORAT BANKLARINING QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORIDAGI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 244–246. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5810

Библиографические ссылки:

A.V.Vaxabov, Sh.X. Xajibakiev, N.G. Muminov Xorijiy investitsiyalar .T.: “Moliya”, 2019

Abdullaeva Sh. Z. “ Bank ishi” T.-<> 2020.

Abdullaeva Sh. Z. Bank risklari va kreditlash. T.-<> 2013.

Alimov I.I. Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bilan operatsiyalari. O‘quv qo‘llanma. – T.: TDIU,2021.-195-225 betlar.