KLINIK ISH O‘YINLARINING AMALIY MASHG‘ULOTLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA AHAMIYATI

Main Article Content

Qodirova Sh.A.

Аннотация:

Innovatsion pedagogik texnologiyalarning rivojlanishi va ularning o‘quv jarayoniga kirib kelishi, shuningdek, axborot texnologiyalarining tez almashinuvi va takomillashuvi jarayonida har bir pedagog-o‘qituvchi o‘z kasbiy tayyorgarligini, pedagogik mahoratini rivojlantirib borishini talab etadi. Maqolada mavzuni o‘qitish jarayonida innovatsion texnologiya usullaridan:klinik ish o‘yinlarini qo‘llash va tadbiq etish, ular kasbiy bilimlarni berishga, talabalarning bilim va ko‘nikmalarini oshirish samarasi va sifatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi, ularning mustaqil fikrlashi, dalillarga asoslangan tibbiyot asosida ma’lumotlarni tahlil qilishi, o‘zini tanqidiy baholash qobiliyatlarini rivojlantirishi taklif etilgan.

Article Details

Как цитировать:

Qodirova , S. . (2022). KLINIK ISH O‘YINLARINING AMALIY MASHG‘ULOTLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA AHAMIYATI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 255–258. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5839

Библиографические ссылки:

Krasilnikova V.A./V.A.Krasilnikova. Informatsionnыe i kommunikatsionnыe texnologii v obrazovanii. Uchebnoe posobie dlya studentov VUZov. M.: «Dom pedagogiki» 2007g.

Alyavi A.L., Qodirova Sh.A.,Umarova Z.F. Gospital terapiya fanini o‘qitishda qo‘llaniladigan o‘qitishning interfaol usullari.Tibbiyot oliy ta’lim muassasalari o‘qituvchilari uchun o‘quv-uslubiy ko‘rsatma. Toshkent-2010 y.

O.Teshaev, Sh.Qosimova Pedagogik texnologiyalarni tibbiyotda loyihalashtirish va rejalashtirish O‘quv-uslubiy qo‘llanma T.2010 y.

Korolkova N. K., Medvedeva L. Z., Volkovich T. K., Pristupa V. V.,

Morxat M. V. Situatsionno-rolevыe igrы kak metod obucheniya klinicheskim dissiplinam // Vestnik VGMU. 2012.g.

R.Ishmuxamedov, M.Yuldashev.Ta’lim va tarbiyada innavatsion pedagogik texnologiyalar. Toshkent-2013.

Umarova Z.F., Qodirova Sh.A. Jumanazarov S.B. “Ichki kasalliklar” fanini o‘qitishda innovatsion pedagogik texnologiyaning qo’llanilishi Tibbiyot oliy ta’lim muassasalari o‘qituvchilari uchun o‘quv-uslubiy qo‘llanma Toshkent-2021y.