O'QUVCHI YOSHLARNI XOTIRA ONG SEZGI, RIVOJLANTIRISHDA MUSIQA TA'LIMI VA SAN'ATNING O'RNI AXAMIYATI

Main Article Content

Xayitov Zohidjon Murot o'g'li

Аннотация:

Maqolada cholg`u ijrochilikda musiqiy eshitish qobiliyati, xotira va sezgilarni rivojlantirishdagi metodlar haqida so`z yuritiladi. Kalit so`zlar: madaniyat, san`at, farmoyish, qaror, islohotlar, cholg`u ijrochilik san`ati, musiqiy eshitish qobiliyati, diqqat, sezgi, idrok, xotira.

Article Details

Как цитировать:

Xayitov , Z. . (2022). O’QUVCHI YOSHLARNI XOTIRA ONG SEZGI, RIVOJLANTIRISHDA MUSIQA TA’LIMI VA SAN’ATNING O’RNI AXAMIYATI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 382–386. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5959

Библиографические ссылки:

Shavkat Mirziyoyevning hikmatlari sahifasi. https://hikmatlar.uz/author/468

O`zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori PQ-112., 02.02.2022. Lex.uz

Б.М.Теплов. Способности и одаренност // Учен, записки Гос. НИИ психологии. Т. 2. М., 1941.

Петрушин В.И. Музикалная психология. М., 1997Musiqa ensiklopediyasi 2-T

R.G`.Qodirov. “Musiqa psixologiyasi” O`zDK “Musiqa” nashriyoti 2005y