BIZ YANGI O'ZBEKISTON YOSHLARI GIYOHVANDLIKKA QARSHIMIZ

Main Article Content

Maripova Muslima Sharifjon qizi

Аннотация:

Yoshlar tomonidan giyohvand moddalarni iste'mol qilish muammosi zamonaviy O'zbekiston uchun dolzarbligicha qolmoqda. Yoshlar o‘rtasida giyohvandlikning oldini olish maqsadida uning mazmuniga ko‘ra tabaqalanmagan giyohvandlik to‘g‘risidagi ma’lumotlarni taqdim etish usullari, yoshlar o‘rtasida giyohvandlik to‘g‘risida bir-biriga zid fikrlar paydo bo‘lishiga olib keladi. Giyohvand moddalarni iste'mol qiladigan odamlarga nisbatan kuchli salbiy hissiy munosabat ko'pincha bunday moddalardan foydalanishga bo'lgan qiziqish bilan mos keladi. Samarali profilaktika dasturlarini yaratish uchun zamonaviy O‘zbekiston yoshlarining giyohvandlik haqidagi g‘oyalarini o‘rganish zarur.

Article Details

Как цитировать:

Maripova , M. . (2022). BIZ YANGI O’ZBEKISTON YOSHLARI GIYOHVANDLIKKA QARSHIMIZ. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 433–436. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6031

Библиографические ссылки:

Абдуллаев Б. В. О совершенствовании мер по профилактике наркотизации молодежи // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2020. № 2.

Omonov V.S. On the development of the drug situation in Uzbekistan: how to neutralize mines in the Russian drug field // Narcocontrol. 2020.

Сатторов Н. Криминологическая характеристика наркотизма в Узбекистане и уголовно-правовое противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов: дис. ... канд. юрид. наук. Нукус, 2017.

Yo‘ldoshev B. N., Dovronova M. S. (2020). Zamonaviy yoshlarning giyohvandlik va giyohvandlarga munosabati va qadriyat yo'nalishlari. Huquqni muhofaza qilishda psixopedagogika, (4 (51)), 54-58.

Xayitboev T.B., Botirov N.V. Giyohvandlik va yosh avlod // Успехи современного естествознания. 2019. № 1.