INNOVATSION FAOLIYAT

Main Article Content

Isoqova Muxlisa Faxriddin Qizi

Аннотация:

Bu maqolada innovatsionyalar , innovatsion  loyihalar , innovatsion faoliyat  haqida  gap  boradi. Davlatimizda innovatsion faoliyatga bo’lgan  e’tibor haqida ham gap boradi.Innovatsion  faoliyatni jahon bozoridagi o’rni.Innovatsion  yondashuv,xodimlar bilan ishlashda innovatsiyalar haqida.

Article Details

Как цитировать:

Isoqova , M. . . (2022). INNOVATSION FAOLIYAT. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 471–474. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6066

Библиографические ссылки:

https://windsc.ru/uz/features/osnovnye-etapy-sozdaniya-i-realizacii-innovacionnyi-proekt/

Z. F. SHAROPOVA, «TA’LIM TEXNOLOGIYALARI» darslik. - T.: «Navro‘z» nashiryoti, 2019, 340 bet

“Innovatsion texnologiyalar ,, kitobxon.com

”Innovatsion faoliyat turlari yo’nalishlari va klassifikatsiyasi” Talqin va tadqiqot jurnali (25.03.2020) R.Ro’ziyev D.To’lanazarova

Innovatsiya tushunchasi

Terabayt.uz

Ta’lim tizimida pedagogik shaklning o’ziga xos jihatlari

https://xs.uz

https://lex.uz/docs/-4910391