JÓXORI URUǴINING UNUVCHANLIGINI LABORATORIYA SHAROITIDA ANIQLASH.

Main Article Content

U.D.Aymuratov
M.Abdieva

Аннотация:

Ushbu maqolada jo'xori urug'larining unib chiqishini qanday aniqlash mumkinligi, uning sifat ko'rsatkichlari haqida so'z boradi. Haroratning ta'siri va me'yorlari, tahlil kunlarini uzaytirish to'g'risida, termostatdagi urug'larning unib chiqish usullari. Unda urug'larning unib chiqish energiyasi va unib chiqishi to'g'risida qanday aniqlash mumkinligi ko'rsatilgan.

Article Details

Как цитировать:

Aymuratov, U., & Abdieva, M. (2022). JÓXORI URUǴINING UNUVCHANLIGINI LABORATORIYA SHAROITIDA ANIQLASH. Евразийский журнал академических исследований, 2(12), 663–666. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6265

Библиографические ссылки:

Fillipova N.I. Istiqbolli xom ashyo // Makkajóxori va jóxori. - 1991 yil, - No 6. - b. 29-33.

Kostina G. I. sharoitda oziq-ovqat maqsadlari uchun donli jóxori tanlash Quyi Volga viloyati [ matn] / G. I. Kostina, D. S. Semin, I. G. Efremo va, O. P. Kibalnik, V. O. Peshkova / / makkajóxori va jóxori. – 2012. – № 2. - S. 3-6.

Ishin A.G., Elkonin L.A., Tyrnov V.S. Sorghum. Genetika va seleksiya muammolari. Saratov, - 1987 yil