KORRUPSIYAGA QARSHI O‘QITISHNING TA’LIM SOHASIDAGI STANDARTLARI

Main Article Content

Ibragimov Murodjon Jumanazarovich

Аннотация:

Ushbu maqola korrupsiyaga qarshi o‘qitishning ta’lim sohasidagi standarlariga bag'ishlangan. Korrupsiyaga qarshi o‘qitish bo‘yicha BMTning Korrupsiyaga qarshi konvensiyasi tavsiyalari asosida bir necha davlatlarda mahalliy hamda xorijiy mutaxassislarni ushbu soha bo‘yicha o‘qitishni amalga oshiruvchi bir nechta ta’lim dasturlari yo‘lga qo‘yib kelinmoqda. Xususan, Yevropa Kengashining Korrupsiyaga qarshi kurashishning 20 tamoyili to‘g‘risidagi rezolyusiyasining 1-bandida «Korrupsiyaning oldini olish bo‘yicha samarali chora-tadbirlarni amalga oshirish va bu borada aholining xabardorligini oshirish va axloqiy xulq-atvorni targ‘ib qilish », lozimligi to‘g‘risidagi vazifa belgilangan.

Article Details

Как цитировать:

Ibragimov, M. . (2022). KORRUPSIYAGA QARSHI O‘QITISHNING TA’LIM SOHASIDAGI STANDARTLARI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 710–717. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6308

Библиографические ссылки:

O‘zbekiston Respublikasining 2017-yil 03-yanvardagi “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi 419-son Qarori

Qobilov.Sh.R. Korrupsiya: sabablari, shart-sharoitlari, oqibatlari va oldini olish yo‘llari. Monografiya / – T.: O‘zbekiston IIV akademiyasi.

Begmatov E., Madvaliyev A., Mahkamov N., Mirzayev T., Toʻxliyev N., Umarov E., Xudoyberganova D., Xojiyev A. 2006-2008. Oʻzbek tilining izohli lugʻati. «Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti.

Министерством образования и науки совместно сминистерством иностранных дел Российской Федерatsiи от 31.05.2011 г. за №МОН-П-1389.

Кодан С.В. Антикоррупсионная подготовка в стратегии и практике противодействия коррупсии. – С. 272-277.

Corruption in Sweden Exploring Danger Zones and Shange. Staffan Andersson, Department of Politisal Ssiense, Umea University, SE-901 87 Umea, Sweden.