O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HAMDA XORIJIY DAVLATLAR QONUNCHILIGIDA HAYVONLAR BILAN BOG’LIQ MASALALARNING QIYOSIY-HUQUQIY TAHLILI

Main Article Content

Dexkonova Dildora Otajon qizi
O.T Xazratqulov

Аннотация:

Bugungi kundagi jamiyatda nafaqat insonlarning balki yon-atrofimizda yashayotgan yana bir tirik mavjudotlar ya’ni hayvonlarning huquqlarini himoya qilish dolzarb masalalardan biridir.Ushbu maqolada O’zbekiston Respublikasida hayvonlar huquqlarini himoya qilish bilan bog’liq masalaning qonunchilik va amaliyotdagi muammolari hamda bu boradagi milliy va xorijiy tajriba muhokama qilinadi.

Article Details

Как цитировать:

Dexkonova, D. ., & Xazratqulov, O. (2022). O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HAMDA XORIJIY DAVLATLAR QONUNCHILIGIDA HAYVONLAR BILAN BOG’LIQ MASALALARNING QIYOSIY-HUQUQIY TAHLILI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 733–736. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6320

Библиографические ссылки:

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi

Broom, D.M. Animal welfare: concepts and measurement // Journal of Animal Science. — 1991

Нижегородская Государственная Сельскохозяйственная Академия: Биоэтика в высшей школе//Права животных. — 2019

С.Горина, Зоозащита сегодня

Council of Europe — ETS no. 125 — European Convention for the Protection of Pet Animals

Compassion in World Farming — Universal Declaration on Animal Welfare

O‘zbekiston respublikasi Fuqarolik kodeksi

O‘zbekiston respublikasi Ma’muriy javobgarlik to’g’risidagi kodeksi

O‘zbekiston respublikasi Jinoyat kodeksi

www.ru.wikipedia.org

www.lex.uz.com

www.regulation.gov.uz

www.api.worldanimalprotection.org

www.washingtonpost.com

www.thehumaneleague.org