O'SMIRLIK DAVRIDA SPIRTLI ICHIMLIKLARGA QARAMLIKNING OLDINI OLISH.ALKOGOLIZM TUSHUNCHASI

Main Article Content

Kurbanov Anvar A`lamovich
Narziqulov Amonjon Rabbimovich

Аннотация:

Alkogolizmning oldini olish bu -kasalliklarning oldini olish va salomatlikni mustahkamlashga qaratilgan kompleks davlat va jamoat tadbirlari tizimidir. Alkogolizmning oldini olish jarayoni jarayonning turli bosqichlarida amalga oshirilishi va amalga oshirilishi kerak va bu samarali usullarni tanlashga bog'liq. Alkogolizmning oldini olish faqat kompleks va tizimli ravishda amalga oshirilganda samarali bo'lishi mumkin va kontseptual asosda va tuzilishda turli xil dasturlarni aks ettirmaydi. Bizning ishimiz shaxsiy rivojlanishning dastlabki bosqichlarida noto'g'ri ta'limni tuzatishga va spirtli ichimliklarni noqonuniy tarqatishga qarshi dasturlarni moliyalashtirishga to'g'ri kelishi kerak.

Article Details

Как цитировать:

Kurbanov , A. ., & Narziqulov , A. . (2022). O’SMIRLIK DAVRIDA SPIRTLI ICHIMLIKLARGA QARAMLIKNING OLDINI OLISH.ALKOGOLIZM TUSHUNCHASI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 737–742. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6324

Библиографические ссылки:

Butorin, N. E. O'smirlik davrida erta alkogolizm va komorbid somatik patologiya / N. E. Butorin, G. G. Butorin // Tyumen tibbiyot jurnali. – 2011. – № 1. – P.27-28.

Velmozhina, O. V. Yoshlarning alkogolizmining oldini olish muammolari [elektron resurs] / / "Concept" ilmiy uslubiy elektron jurnali. - 2017. – № 3.

Volkov, B. S. O'smirlik psixologiyasi [matn]: darslik / BS Volkov. — 4 nashr., pererab. va qo'shimcha. — M.: Knorus, 2016-266 s.

Voronin, A. A. Zamonaviy yoshlar tarbiyasi // Jamiyat va huquq. – 2011. – № 2. – P. 286-288.

Batirbekovich K. R., Sabrievna V. A., Alamovich K. A. Psychopharmacotherapy of Depressive Disorders in Alcoholism //Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2022. – Т. 8. – С. 19-22.

Khayatov R. B., Velilyaeva A. S., Kurbanov A. A. OPTIMIZATION OF THERAPY OF ALCOHOL WITHDRAWAL SYNDROME IN PATIENTS WITH SUB-DEPRESSION //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 189-192.

Khayatov R. B., Velilyaeva A. S., Kurbanov A. A. AFFECTIVE DISORDERS AS A WEIGHTENING FACTOR IN ALCOHOL DEPENDENCE THERAPY //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 193-196.

Хаятов Р. и др. Особенности коморбидного течения тревожно-депрессиных расстройств и личностных изменений при сахарном диабете 2 типа //Журнал вестник врача. – 2021. – Т. 1. – №. 1 (98). – С. 104-108.

Alamovich K. A., Batirbekovich K. R., Sabrievna V. A. Comorbid course of mental disorders in epilepsy //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – Т. 11. – №. 5. – С. 70-75.