O‘ZBEK TILIDA SHAXS MA’NAVIYATINI IFODALOVCHI LEKSIK VOSITALAR TURLARI VA TASNIFI

Main Article Content

Ibodova Malika

Аннотация:

Maqolada oʻzbek tilidagi  shaxs ma’naviyatini ifodalovchi birliklar berilgan va ular tasnif qilingan. Maqollar va matallar hozirgi o‘zbek adabiy tilining rivojlanishida, til me’yorlarining o‘sishida qanday rol bajarayotganligi asosiy muammo sifatida olindi. Maqolada maqollar va matallarning shaxs maʼnaviy olamidagi oʻrni misollar orqali asosli yoritildi.

Article Details

Как цитировать:

Ibodova, M. (2022). O‘ZBEK TILIDA SHAXS MA’NAVIYATINI IFODALOVCHI LEKSIK VOSITALAR TURLARI VA TASNIFI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 795–799. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6353

Библиографические ссылки:

Mahmud Koshg‘ariy ,,Devonu lug‘atit turk‘‘. Tarjimon va nashrga tayyorlovchi S.M.Mutallibov. Tom I II III. – Toshkent,1960-1963. T.1. – 1960. 499 b. T.2. – 1961. 427 b. T.3. – 1963. 466 b.

Bakirov B.U. Mahmud Koshg‘ariyning ,,Devonu lug‘otit turk asaridagi maqollar xususida // DLT va TXMHJSTO‘ Samarqand, 2002.

"Hikmatnoma"(Oʻzbek maqollarining izohli lugʻati).www.ziyouz.com kutubxonasi.

http//www.tdpu.uz Nizomiy nomidagi TDPU sayti