ЎҚИТИШ СИФАТИНИ ОШИРИШДА ДАРС ТУЗИЛМАСИНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ

Main Article Content

Иманов Бахтиёр Бердиевич

Аннотация:

Ушбу мақолада таълим тизимидаги долзарб муаммолардан бири бўлган масалалар яъни дарснинг мазмун ва  моҳияти хамда  ўқитиш сифатини оширишда дарс тузилмасининг узаро боглиқлиги  тўғрисида фикрлар билдирилган.

Article Details

Как цитировать:

Иманов , Б. . (2022). ЎҚИТИШ СИФАТИНИ ОШИРИШДА ДАРС ТУЗИЛМАСИНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 803–807. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/6362

Библиографические ссылки:

Ўзбекистон Республикаси Олий таълимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш ва уларнинг мамлакатда амалга оширилаётган кенг қамровли ислоҳотларда фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида” ги 05.06.2018 йилдаги ПҚ-3775 сонли қарори.

Imanov B.B. Lesson and its analysis as factor of increasing the qualiyy of education. European scholar Journal. Available online at// www.scolarzest.com. Vol. № 1 January 2021 ISSN: 2660-5562.

Imanov B.B.(2020). Specificity Of Student Creative Activity. The American Journal of Social Science and Education Innovations/ 2 (10), 243-249.