BOLALARNING MATEMATIK QOBILIYATLARINI AQLIY ARIFMETIKA VA NUTQ ORQALI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI USULLARI

Main Article Content

Oripova A’lo O‘ktam qizi

Аннотация:

Ushbu maqolada maktabgacha hamda boshlang‘ich ta’lim yoshidagi bolalarga matematik tasavvurlarni rivojlantirishda til qobiliyatlarining ahamiyati haqida hamda matematikani o‘rgatishda yangicha metodlar orqali bolalarga bilim berish va ularni mashg‘ulotlarga aqliy arifmetika va til orqali qiziqtirishda o‘qituvchi, tarbiyachi va ota-onalarning qanday usul va vositalaridan foydalanishi haqida so‘z yuritilgan..  

Article Details

Как цитировать:

Oripova , A. . (2023). BOLALARNING MATEMATIK QOBILIYATLARINI AQLIY ARIFMETIKA VA NUTQ ORQALI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI USULLARI. Евразийский журнал предпринимательства и педагогики, 1(1), 26–28. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejep/article/view/22961