YADROVIY NURLANISHLARNING MODDALAR BILAN O’ZARO TA’SIRINI O’RGANISH MAVZUSINI О‘QITISHDA “AUKSION” DIDAKTIK О‘YINDAN FOYDALANISH METODIKASI

Main Article Content

Abduxalilova Omatoy
Tojidinova Dilhumor

Аннотация:

Ushbu maqolada atom fizikasining “Yadroviy nurlanishlarning moddalar bilan o’zaro ta’siri” mavzusini o’qitishda “Auksion” didaktik o’yinidan foydalanib o’qitish metodikasi yoritib berilgan

Article Details

Как цитировать:

Abduxalilova , O., & Tojidinova , D. (2023). YADROVIY NURLANISHLARNING MODDALAR BILAN O’ZARO TA’SIRINI O’RGANISH MAVZUSINI О‘QITISHDA “AUKSION” DIDAKTIK О‘YINDAN FOYDALANISH METODIKASI. Евразийский журнал предпринимательства и педагогики, 1(1), 57–59. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejep/article/view/22965