TA’LIM TIZIMINING KONTSEPSIYASI VA TUZILISHI

Main Article Content

Teshaboyev Akramjon Yuldashevich

Аннотация:

Ushbu maqolada pedagogik jarayon va uni tashkil etishning bugungi kundagi zamonaviy qarashlari tizimi to‘g‘risida fikr yuritilgan

Article Details

Как цитировать:

Teshaboyev , A. . (2023). TA’LIM TIZIMINING KONTSEPSIYASI VA TUZILISHI. Евразийский журнал предпринимательства и педагогики, 1(1), 60–63. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/ejep/article/view/22966